Hồ sơ VNF

Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá của cộng đồng kinh doanh đối với Nghị quyết 105

(VNF) - Mới đây, VCCI đã có cuộc khảo sát về đánh giá của cộng đồng kinh doanh đối với Nghị quyết 105/NQ/CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá của cộng đồng kinh doanh đối với Nghị quyết 105

Có 84% hiệp hội doanh nghiệp, liên minh hợp tác xã đồng ý với nhận định "Các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đưa ra sẽ giúp tháo 17 gỡ các khó khăn, vướng mắc của DN-HTX-HKD một cách hiệu quả".

Theo kết quả khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI), có 84% hiệp hội doanh nghiệp, liên minh hợp tác xã đồng ý với nhận định "Các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đưa ra sẽ giúp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của DN-HTX-HKD một cách hiệu quả".

VCCI cho biết chỉ có khoảng 3% không đồng ý, bên cạnh con số 15% không bày tỏ ý kiến về nhận định này. Các hiệp hội doanh nghiệp và liên minh hợp tác xã ở vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng tỏ ra thận trọng hơn những tổ chức ở các vùng còn lại.

Các tổ chức ngành hàng và những tổ chức có phạm vi hoạt động trên phạm vi cả nước cũng là những nhóm thận trọng hơn trong mức độ kỳ vọng về Nghị quyết 105, song tỷ lệ tổ chức đồng ý cũng ở mức cao (trên 70%).

Quý độc giả quan tâm có thể xem Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá của cộng đồng kinh doanh đối với Nghị quyết 105 tại đây.

Tin mới lên