Hồ sơ VNF

Báo cáo về việc điều chỉnh giá điện của Bộ Công Thương

(VNF) - Ngày 17/5, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

Báo cáo về việc điều chỉnh giá điện của Bộ Công Thương

Bộ Công Thương cho biết hiện nay rất nhiều nước trên thế giới kể cả các nước tiên tiến như Nhật, Hàn Quốc hay các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philipine... đều áp dụng giá điện theo các bậc thang và giá điện theo bậc thang sau cũng cao hơn so với bậc thang đầu tương tự như Việt Nam.

Ví dụ như tại bang Nam California (Mỹ), giá điện hộ gia đình áp dụng giá 3 bậc tăng dần 19 cent/kWh lên đến 42 cent/kWh với giá bậc cao nhất gấp 2,2 lần so với bậc 1.

Tại Hàn Quốc, bên cạnh giá cố định khách hàng phải trả hàng tháng, khách hàng còn thêm giá biến đổi với 3 bậc tăng dần với bậc 1 (mức tiêu thụ 1-200 kWh/tháng) là 93,3 won/kWh, bậc cao nhất (mức tiêu thụ trên 400 kWh/tháng) là 280,6 won/kWh cao gấp 3 lần bậc 1.

Còn tại Thái Lan, ở khu vực Bangkok có hộ sử dụng điện sinh hoạt trên 150 kWh/tháng gồm 2 thành phần cố định và biến đổi. Trong đó giá biến đổi có 3 bậc tăng dần từ 1,8047 baht/kWh lên 2,978 baht/kWh (giá bậc cao nhất gấp 1,65 lần so với bậc 1).

Ngoài ra, giá điện sinh hoạt tại Lào có 3 bậc tăng dần từ 4,2 cent/kWh lên đến 12,1 cent/kWh (giá bậc cao nhất gấp 2,88 lần so với bậc 1).

Bộ Công Thương cũng cho biết Bộ đã nghiên cứu và lấy ý kiến rộng rãi về các phương án giá điện bậc thang, tuy nhiên khi tính tới các mục tiêu như bảo đảm an sinh xã hội, khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đơn giản trong sử dụng thì phương án giá điện bậc thang hiện nay vẫn là phương án được nhiều người chấp nhận hơn cả.

Trong thời giam tới, Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu, đề xuất biểu giá điện mới với mục tiêu giảm bù chéo giữa các bộ tiêu thụ, khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong khi vẫn phải đảm bảo các mục tiêu về an sinh xã hội.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo về việc điều chỉnh giá điện của Bộ Công Thương tại đây.

Tin mới lên