Tài chính tiêu dùng

Bảo hiểm Hàng không (AIC) lên kế hoạch lợi nhuận tăng gần 4 lần

(VNF) - Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (UPCoM: AIC) lên kế hoạch doanh thu tăng 22,2%, lợi nhuận sau thuế tăng 294% (gấp 3,9 lần).

Bảo hiểm Hàng không (AIC) lên kế hoạch lợi nhuận tăng gần 4 lần

Bảo hiểm Hàng không (AIC) lên kế hoạch lợi nhuận tăng gấp gần 4 lần

Năm 2022, AIC lên kế hoạch tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 2.712 tỷ đồng, tăng 22,2% so với mức thực hiện năm 2021. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc dự kiến đạt 2.662 tỷ đồng, doanh thu nhận tái bảo hiểm dự kiến đạt 50 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,2% và 23%.

Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính dự kiến giảm 15,5%, đạt hơn 200 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế mục tiêu năm 2022 của AIC là gần 68 tỷ đồng, tăng 294% (gấp 3,9 lần) mức thực hiện năm 2021.

Tổng tài sản dự kiến đạt tối thiểu 3.500 tỷ đồng; trích giảm dự phòng phí, dao động lớn 29,4 tỷ đồng. AIC cho biết sẽ kiểm soát chặt tỷ lệ bồi thường, trong đó tỷ lệ bồi thường chung năm tài chính không vượt quá 35%, tỷ lệ bồi thường vật chất xe cơ giới không quá 60%.

Tại ĐHCĐ sắp tới, AIC cũng dự kiến trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Ngọc Nghị. Cổ đông của công ty có thể đề cử/ứng cử ứng viên muộn nhất là tới ngày 30/5/2022.

Đại hội của AIC sẽ được tổ chức vào ngày 9/6/2022 sau đó tại Hà Nội.

Chốt quý I, AIC ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 573 tỷ đồng, tăng 80% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2021. Tổng chi phí bồi thường tăng 47%, chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm (chi hoa hồng, chi khác) tăng gần 97%, lần lượt đạt 152,8 tỷ đồng và 360 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng trưởng 61%, đạt hơn 24,3 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng lãi tiền gửi, tiền cho vay, lãi kinh doanh chứng khoán và cổ tức, lợi nhuận được chia. Trong khi đó lợi nhuận tài chính giảm hơn 37%, vì không ghi nhận hoàn nhập như năm 2021.

Chốt quý I, AIC báo lãi sau thuế hơn 16 tỷ đồng, tăng gần gấp 10 lần cùng kỳ năm 2021.

Cổ phiếu AIC đóng cửa phiên 13/5 ở mức giá 11.700 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 1.100 tỷ đồng.

Tin mới lên