Đô thị

Bị tố 'om' thủ tục 61 dự án bất động sản, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM nói gì?

(VNF) - Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HoREA) từng cho biết trong năm 2020, có 61 dự án bất động sản bị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM "om" thủ tục, không trình UBND thành phố để ban hành “quyết định chủ trương đầu tư dự án”.

Bị tố 'om' thủ tục 61 dự án bất động sản, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM nói gì?

Bị tố 'om' thủ tục 61 dự án bất động sản, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM nói gì?

Hồ sơ của 61 dự án nói trên được Sở Xây dựng TP. HCM chuyển sang cho Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.

Tại buổi làm việc mới đây với HoREA, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM giải thích rằng chỉ có 56/61 hồ sơ thuộc trách nhiệm xem xét giải quyết của Sở. Theo đó, Sở đã trình báo cáo thẩm định 17 dự án lên UBND thành phố để ban hành “quyết định chủ trương đầu tư”.

39 dự án còn lại có số phận như sau: 18 dự án chưa nhận đủ ý kiến của các sở, ngành; 20 dự án đã yêu cầu nhà đầu tư bổ sung nhưng chưa nhận được hồ sơ bổ sung; 1 dự án được nhà đầu tư rút lại hồ sơ.

Bình luận về giải trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, HoREA và các doanh nghiệp bày tỏ sự "băn khoăn" về việc 39 dự án phải lấy ý kiến của các sở, ngành hoặc yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ, vì có một số hồ sơ nộp đã lâu.

"Hiệp hội đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư tiếp tục khẩn trương xem xét giải quyết 39 dự án này sau khi nhận được hồ sơ bổ sung, hoặc ý kiến của các sở, ngành, quận, huyện, để đề xuất UBND thành phố ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc trả lời cho nhà đầu tư", HoREA nhấn mạnh.

Về hướng xử lý chuyển tiếp đối với các dự án do Sở Xây dựng chuyển sang, HoREA cho biết: khoản 14, Điều 112 dự thảo “Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư” quy định chuyển tiếp với các dự án đang thực hiện theo Luật Nhà ở như sau:

“14. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị chưa xác định được chủ đầu tư, có hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 nhưng chưa trả kết quả trước ngày 01/01/2021 thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định này”

Do đó, HoREA thống nhất với hướng xử lý của Sở Kế hoạch Đầu tư đối với các dự án do Sở Xây dựng chuyển sang, như sau: Sở Kế hoạch Đầu tư có văn bản đề nghị nhà đầu tư nộp lại hồ sơ theo “mẫu” quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

Đối với ý kiến góp ý của các cơ quan có liên quan mà cơ quan đó đã đồng thuận thì Sở Kế hoạch Đầu tư tiếp tục xem xét xử lý hồ sơ mà không lấy lại ý kiến.

Đối với ý kiến của cơ quan chưa đồng thuận, đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung, hoặc không phù hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2020, thì Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ có văn bản hướng dẫn nhà đầu tư giải trình bổ sung và gửi hồ sơ lấy lại ý kiến của các cơ quan chưa đồng thuận (Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ hướng dẫn nhà đầu tư và cung cấp hồ sơ mẫu để nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ).

Cơ quan nào chưa có ý kiến thì sau khi nhà đầu tư nộp lại hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020, Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ đôn đốc để cơ quan chưa có ý kiến sớm trả lời.

Tin mới lên