Đô thị

Bình Định đang xem xét điều chỉnh tổng mức đầu tư của Hải Giang Merry Land, Thiên Đường Xanh

(VNF) - Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định đang xem xét điều chỉnh tổng mức đầu tư của một số dự án lớn theo quy hoạch điều chỉnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt như: khu du lịch Hải Giang Merry Land (tăng thêm khoảng 26.980 tỷ đồng), khu du lịch cao cấp Thiên Đường Xanh (tăng thêm 21.635 tỷ đồng)...

Bình Định đang xem xét điều chỉnh tổng mức đầu tư của Hải Giang Merry Land, Thiên Đường Xanh

Bình Định đang xem xét điều chỉnh tổng mức đầu tư của Hải Giang Merry Land, Thiên Đường Xanh. (Ảnh minh hoạ)

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định cho biết, theo kế hoạch đề ra từ đầu năm, trong năm 2021, tỉnh Bình Định phấn đấu vốn đăng ký đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế đạt khoảng 26.500 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện khoảng 5.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, đến thời điểm hiện nay, tỉnh đã thu hút mới 6.997 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 26,4% so với kế hoạch), trong đó cấp mới 16 dự án với vốn đăng ký 6.428 tỷ đồng, điều chỉnh 29 dự án với vốn tăng thêm 569 tỷ đồng, thu hồi 6 dự án với vốn đăng ký 858 tỷ đồng.

Cụ thể, các khu công nghiệp thu hút mới 1.538 tỷ đồng, trong đó cấp mới 11 dự án với tổng vốn đăng ký 1.268 tỷ đồng, điều chỉnh 19 dự án với vốn tăng thêm 270 tỷ đồng, thu hồi 4 dự án với vốn đăng ký 231 tỷ đồng.

Khu kinh tế Nhơn Hội thu hút mới 5.459 tỷ đồng, trong đó cấp mới 5 dự án với vốn đăng ký 5.160 tỷ đồng, điều chỉnh 10 dự án với vốn tăng thêm 299 tỷ đồng, thu hồi 2 dự án với vốn 627 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện trong 9 tháng đầu năm khoảng 1.231 tỷ đồng (đạt 22,4% so với kế hoạch đặt ra).

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định cho biết hiện nay, Ban đang xem xét điều chỉnh tổng mức đầu tư của một số dự án lớn theo quy hoạch điều chỉnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt như: khu du lịch Hải Giang Merry Land (tăng thêm khoảng 26.980 tỷ đồng), khu du lịch cao cấp Thiên Đường Xanh (tăng thêm 21.635 tỷ đồng),….

Đồng thời, Ban đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà đầu tư một số dự án như: khu đất ở, thương mại dịch vụ 03 (621 tỷ đồng) và số 04 (781 tỷ đồng), khu đất ở phía nam đường trục khu kinh tế nối dài tại lý trình Km 2+400 (649 tỷ đồng), mở rộng về phía đông khu du lịch Hải Giang Merry Land (1.825 tỷ đồng) …

“Hiện một số dự án lớn cũng đang tích cực thực hiện đầu tư xây dựng như: nhà máy điện gió Nhơn Hội giai đoạn 1 và 2 (hoàn thành tháng 10/2021), khu công nghiệp Becamex Bình Định, khu du lịch Hải Giang Merry Land, khu du lịch cao cấp Thiên Đường Xanh, khu du lịch Maia…. nên mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 là rất lớn, tuy nhiên, đến cuối năm, rất có khả năng Ban Quản lý khu kinh tế sẽ đạt được chỉ tiêu về vốn thu hút và thực hiện đặt ra từ đầu năm”, Ban quản lý khu kinh tế Bình Định khẳng định.

Tin mới lên