Đô thị

Bình Định yêu cầu giải quyết dứt điểm thu hồi đất Vosa để mở rộng cảng Quy Nhơn

(VNF) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng vừa ký công văn về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (Vosa) để mở rộng cảng Quy Nhơn

Bình Định yêu cầu giải quyết dứt điểm thu hồi đất Vosa để mở rộng cảng Quy Nhơn

Thu hồi đất Công ty Cổ phần đại lý Hàng hải Việt Nam để mở rộng Cảng Quy Nhơn

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Ban giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp làm việc với UBND TP. Quy Nhơn, Vosa và các đơn vị liên quan đề xuất hướng giải quyết dứt điểm việc thu hồi phần đất còn lại theo chủ trương của UBND tỉnh, báo cáo đề xuất tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 30/6/2019.

Trước đó, Quyền tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) Nguyễn Cảnh Tỉnh đã ký công văn công bố thông tin bất thường về việc nhận chuyển giao 75,01% cảng Quy Nhơn về sở hữu nhà nước. Văn bản này được gởi dạng "hỏa tốc" đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Theo văn bản trên, thực hiện Kết luận số 1566/KL-TTCP ngày 17/9/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn, Vinalines và Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản Hợp Thành (Công ty Hợp Thành, nhà đầu tư cảng Quy Nhơn khi cổ phần hóa) đã ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn làm căn cứ thực hiện việc chuyển giao cổ phần.

Trong ngày 27/5, Vinalines đã hoàn trả cho Công ty Hợp Thành số tiền đã nhận khi chuyển giao 75,01% vốn điều lệ cảng Quy Nhơn là hơn 415 tỷ đồng.

Công ty Hợp Thành đã thực hiện các thủ tục theo quy định để chuyển quyền sở hữu 30.312.262 cổ phần cảng Quy Nhơn về cho Vinalines qua Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Ngày 29/5, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có văn bản thông báo đã thực hiện quyền chuyển nhượng sở hữu số cổ phần nêu trên tại cảng Quy Nhơn từ Công ty Hợp Thành sang Vinalines. Ngày có hiệu lực chuyển quyền sở hữu cổ phần là 29/5/2019.

Như vậy, từ ngày 29/5, Vinalines chính thức trở thành cổ đông sở hữu 75,01% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

>>> Mường Thanh Luxury Bắc Ninh bị xử phạt vì vi phạm phòng cháy chữa cháy

Tin mới lên