Thị trường

Bộ Công an đề xuất nộp lại đăng ký, biển số khi bán xe

(VNF) - Bộ Công an vừa đưa ra đề xuất chủ phương tiện khi bán, cho, tặng, di chuyển xe đi tỉnh khác phải nộp lại biển số và đăng ký.

Bộ Công an đề xuất nộp lại đăng ký, biển số khi bán xe

Bộ Công an vừa đưa ra đề xuất chủ phương tiện khi bán, cho, tặng, di chuyển xe đi tỉnh khác phải nộp lại biển số và đăng ký.

Trong dự thảo Thông tư quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Bộ Công an đề xuất với trường hợp trước khi bàn giao xe cho tổ chức, cá nhân (mua hoặc được cho, tặng, điều chuyển) tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác, chủ xe phải nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe.

Trong trường hợp nếu cùng tỉnh, chủ xe chỉ cần nộp lại giấy chứng nhận đăng ký, còn phương tiện mang biển số loại cũ (biển chỉ có 3 số) phải nộp cả đăng ký và biển số.

Bộ Công an cũng quy định, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, tổ chức, cá nhân (mua, được điều chuyển, cho, tặng xe) phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký sang tên theo quy định.

Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục, không phải đưa xe đến kiểm tra, ghi số định danh cá nhân, số hóa đơn điện tử, tên doanh nghiệp bán xe  vào giấy khai sang tên di chuyển để cán bộ đăng ký xe kiểm tra thông tin của người đến đăng ký xe trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế.

Trường hợp chưa kết nối cơ sở dữ liệu với cơ quan đăng ký xe, thì phải xuất trình giấy tờ theo quy định.

Xem thêm: Từ 1/6/2020, cấp giấy phép lái xe theo mẫu mới có mã QR

Tin mới lên