Xe

Bộ Giao thông vận tải: 'Xe kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ ứng dụng hợp đồng điện tử là taxi'

(VNF) - Bộ Giao thông vận tải đề xuất chọn phương án quy định tất cả các xe kinh doanh vận tải theo hợp đồng dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử là xe taxi.

Bộ Giao thông vận tải: 'Xe kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ ứng dụng hợp đồng điện tử là taxi'

Bộ Giao thông vận tải đề xuất chọn phương án quy định tất cả các xe kinh doanh vận tải theo hợp đồng dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử là xe taxi.

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản số 1077/BGTVT-VT gửi tới Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã gửi phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ đối với nội dung quản lý xe dưới 9 chỗ ngồi theo 2 phương án. Phương án 1 là xe hợp đồng và phương án 2 là xe taxi. Tổng số phiếu gửi xin ý kiến là 27 phiếu. Trong đó, có 26/26 thành viên Chính phủ thống nhất biểu quyết thông qua dự thảo nghị định để ban hành.

Theo báo cáo trong văn bản kết quả tổng hợp của Bộ Giao thông vận tải, có 15/26 thành viên Chính phủ chọn phương án 1 là xe hợp đồng; 8/26 thành viên Chính phủ chọn phương án 2 là xe taxi; 3/26 thành viên Chính phủ không chọn phương án nào và đề nghị đưa ra quy định riêng cho loại hình mới (không phải là taxi, cũng không phải là xe hợp đồng). Và có 10/26 thành viên Chính phủ có nội dung góp ý bổ sung gửi kèm theo phiếu ghi ý kiến thành viên Chính phủ.

Đối với phương án quản lý xe chở khách dưới 9 chỗ có ứng dụng phần mềm là xe taxi (không có xe sử dụng hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ - sau đây gọi tắt là phương án 1), phía Bộ Giao thông vận tải cho rằng phương án này chưa phù hợp với quy định của Luật Giao dịch điện tử năm 2005. Cụ thể, theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Giao dịch điện tử năm 2005, trong hoạt động kinh doanh, các chủ thể được quyền tự lựa chọn sử dụng giao dịch điện tử; việc cản trở lựa chọn như trên vi phạm quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử năm 2005 (ý kiến của thành viên Chính phủ Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long).

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 có quy định hình thức kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng (kể cả xe dưới 9 chỗ) nên việc quy định là xe taxi là chưa phù hợp. Ngoài ra việc quy định theo phương án này sẽ phát sinh thêm chi phí để thực hiện đổi phù hiệu từ xe hợp đồng sang xe taxi, chi phí lắp đặt hộp đèn đối với khoảng 50 nghìn xe.

Đối với phương án quản lý xe chở khách dưới 9 chỗ được sử dụng hợp đồng điện tử, đồng thời xe taxi được sử dụng phần mềm tính tiền kết nối với hành khách (sau đây gọi tắt là phương án 2), Bộ Giao thông vận tải chỉ ra mặt thuận lợi là phù hợp với ý kiến của 15 thành viên Chính phủ và ý kiến của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, VCCI; phù hợp với Luật Giao dịch điện tử năm 2005 và Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Tuy nhiên, mặt hạn chế của phương án này là phát sinh một số quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh (do để đảm bảo công bằng, phân biệt với xe taxi và quản lý chặt chẽ đối với loại hình này) khi chỉ doanh nghiệp, hợp tác xã mới được kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ.

Ngoài ra, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng điện tử phải có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông; phát sinh chi phí để lắp đặt bảng điện tử trong xe đối với với khoảng 50.000 xe.

Bộ Giao thông vận tải lựa chọn dự thảo Nghị định theo phương án 1

Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể nêu rõ: Qua quá trình thí điểm ứng dụng hợp đồng điện tử thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thí điểm đúng loại hình Thủ tướng đã cho phép, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy sự đổi mới trong hoạt động vận tải.

Quá trình thí điểm cho thấy, phương thức hoạt động của các xe sử dụng hợp đồng điện tử là tương đối giống với xe taxi (có nhiều nét tương đồng về phạm vi hoạt động chủ yếu trong đô thị, đối tượng khách hàng, phương thức gọi xe…)

Mặc dù, việc quy định là xe taxi hiện còn có những hạn chế (bao gồm cả việc chưa phù hợp với một số Luật hiện nay) nhưng đáp ứng được việc không triệt tiêu ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động vận tải theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quản lý và không ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân.

“Vì vậy, trên cơ sở kết quả thí điểm và những nét tương đồng giữa xe taxi với xe dưới 9 chỗ ứng dụng hợp đồng điện tử, để tăng cường công tác quản lý đối với xe dưới 9 chỗ chở khách, Bộ Giao thông vận tải đề xuất chọn phương án quản lý áp dụng quy định tất cả các xe kinh doanh vận tải theo hợp đồng dưới 9 chỗ mà ứng dụng hợp đồng điện tử thì là xe taxi”, văn bản nêu rõ.

Xem thêm: Bộ Giao thông vẫn muốn quản Grab, Fast Go như taxi truyền thống

Tin mới lên