Tiêu điểm

Bộ Kế hoạch yêu cầu giải trình việc Formosa muốn tăng vốn thêm 600 triệu USD

(VNF) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh về hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương tại khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Bộ Kế hoạch yêu cầu giải trình việc Formosa muốn tăng vốn thêm 600 triệu USD

Formosa muốn tăng vốn thêm 600 triệu USD

Cụ thể, theo hồ sơ của Công ty Formosa đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, nếu tính tương đương theo USD thì dự án điều chỉnh tăng vốn từ 11 tỷ USD lên 11,6 tỷ USD, tăng thêm khoảng 600 triệu USD.

Thế nhưng, nếu tính theo đồng Việt Nam (VND) thì tổng vốn đầu tư dự án lại giảm từ khoảng 248.250 tỷ đồng xuống 245.790 tỷ đồng, tức là giảm 2.460 tỷ đồng.

Trong khi đó, vốn góp thực hiện dự án tính theo cả VND và USD đều tăng thêm, đây là nghịch lý mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu phải giải trình rõ lý do.

Tuy nhiên, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc đề nghị điều chỉnh tăng vốn của Công ty Formosa liên quan đến tăng chi phí đầu tư của các hạng mục công trình đã xây dựng và xây dựng thêm mới xưởng than hóa học. 

Vì vậy, để có căn cứ xem xét điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án, cần có ý kiến góp ý cụ thể của các Bộ: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường.

"Đối với xây dựng mới xưởng than hóa học, đề nghị Ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh tham khảo ý kiến của Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Công Thương để xác định rõ đây là một hạng mục trong dây chuyền công nghệ sản xuất thép hay là mục tiêu mới bổ sung của dự án, đánh giá cụ thể về công nghệ và vấn đề môi trường của xưởng này", Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cần kiểm tra, đánh giá dự án trước khi cho điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án của Formosa.

Tin mới lên