Tiêu điểm

Bộ Thông tin và Truyền thông điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt

(VNF) – Ngày 19/3, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Minh Hồng đã trao các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Bộ Thông tin và Truyền thông điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng trao quyết định cho ông Trần Minh.

Thư ký Bộ trưởng Bộ TT&TT được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Cụ thể, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng trao quyết định số 339/QĐ-BTTTT ngày 12/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Hoàng Phương, Phó Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thư ký Bộ trưởng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tiếp theo, Thứ trưởng trao quyết định số 338/QĐ-BTTTT ngày 12/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cuối cùng, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng trao quyết định số 347/QĐ-BTTTT ngày 13/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm ông Trần Minh, Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam giữ chức Viện trưởng Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tại TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An

Cũng trong ngày 19/3, tại Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Huỳnh Thanh Điền đã trao Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Hoàng Nghĩa Nhạc, Trưởng Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An.

Ông Hoàng Nghĩa Nhạc (trái), tân Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An.

Tại TP. HCM, ông Huỳnh Cách Mạng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM trao quyết định của Chủ tịch UBND TP. HCM bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP. HCM cho bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Theo đó, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP. HCM trong nhiệm kỳ 5 năm, từ ngày 16/3/2018.

Tin mới lên