Công nghệ

Bộ TT&TT thực hiện hơn 1.200 cuộc thanh tra trong năm 2019

(VNF) - Trong năm 2019, thanh tra toàn ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã triển khai tổng cộng hơn 1.200 cuộc thanh tra tại gần 4.100 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, đại lý hoạt động trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin...

Bộ TT&TT thực hiện hơn 1.200 cuộc thanh tra trong năm 2019

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra ngành TT&TT năm 2019

Thanh tra Bộ TT&TT vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra ngành TT&TT năm 2019 và định hướng công tác thanh tra năm 2020.

Theo báo cáo của Thanh tra Bộ TT&TT, năm 2019, thanh tra ngành TT&TT đã chuyển mạnh từ thanh tra sang giám sát, nắm tình hình, thu thập thông tin, phát hiện cảnh báo sớm; chuyển dịch từ thanh tra định kỳ sang thanh tra các vấn đề nóng, phức tạp, nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Tiến hành công khai các kết luận thanh tra trên cổng thông tin điện tử của Bộ để cơ quan báo chí và nhân dân biết, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cũng trong năm 2019, thanh tra toàn ngành TT&TT đã triển khai tổng cộng hơn 1.200 cuộc thanh tra tại gần 4.100 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, đại lý hoạt động trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện, báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử.…

Cụ thể, đối với thanh tra chuyên ngành; Cục Tần số vô tuyến điện và 8 trung tâm tần số vô tuyến điện đã thực hiện thanh tra theo kế hoạch 26 cuộc; thanh tra đột xuất 1 cuộc; kiểm tra theo kế hoạch 146 cuộc; kiểm tra đột xuất 264 cuộc. Các cuộc thanh tra, kiểm tra phát hiện 277 tổ chức, cá nhân vi phạm.

Nội dung vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra là các vi phạm về sử dụng thiết bị vô tuyến điện không có giấy phép, sử dụng tần số vô tuyến điện không đúng tần số quy định trong giấy phép.

Cục Viễn thông tiến hành 13 cuộc thanh tra trong đó 12 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 1 cuộc thanh tra đột xuất đối với 13 tổ chức. Kết quả sau khi thanh tra các doanh nghiệp viễn thông đã chủ động thực hiện các biện pháp khắc phục thiếu sót, tồn tại và nghiêm chỉnh thực hiện các kiến nghị và quyết định xử lý vi phạm của Cục Viễn thông.

Cục Báo chí đã tiến hành thanh tra 5 cuộc thanh tra đối với 5 tổ chức. Các vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra là; vi phạm các quy định của pháp luật về nội dung thông tin; vi phạm các quy định của pháp luật về tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép; vi phạm các quy định của pháp luật về quảng cáo; vi phạm các quy định của pháp luật về quyền tác giả.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tiến hành thanh tra 07 cuộc thanh tra; ban hành 19 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là hơn 500 triệu đồng.

Cục Xuất bản, In và Phát hành đã tiến hành 4 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về xuất bản, in, phát hành; tiến hành 1 cuộc kiểm tra đột xuất và 12 cuộc kiểm tra theo kế hoạch liên ngành. Qua thanh tra đã nhắc nhở và chấn chỉnh các đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn yêu cầu, lưc lượng thanh tra trong ngành TT&TT cần chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị với nhau, nhất là các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành, thanh tra sở và các đơn vị có liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Thanh tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 đạt hiệu quả cao nhất.

Đặc biệt, trong năm 2020, lực lượng thanh tra cần tập trung thanh kiểm tra chuyên ngành là chính; các Sở TT&TT thanh tra chuyên ngành về mặt nghiệp vụ, tránh tình trạng gây phiền nhiễu cho doanh nghiệp, người dân.

Tin mới lên