Tiêu điểm

Cách chức vụ Đảng của nguyên Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường

(VNF) - Ngày 16/7, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT.

Cách chức vụ Đảng của nguyên Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường

Nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường bị đề nghị kỷ luật Đảng

Vi phạm nghiêm trọng

Ban Bí thư nhận định, Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011-2016 đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Bộ GTVT và Quy định số 172 của Bộ Chính trị.

Tổ chức này đã ban hành nghị quyết trái với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, tái cơ cấu và thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ GTVT và trong thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam.

Vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011-2016 là nghiêm trọng, làm thiệt hại và thất thoát lớn tiền, tài sản của Nhà nước, để nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành giao thông vận tải.

Căn cứ các quy định về xử lý tổ chức đảng vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011-2016 bằng hình thức cảnh cáo.

Đối với ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ GTVT, ông Trường cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ GTVT.

Ông Trường phải chịu trách nhiệm cá nhân về ký các quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ GTVT, đề nghị Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa, cho cổ phần hóa… không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định của pháp luật về cổ phần hóa, quản lý vốn tại các doanh nghiệp.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông cũng đồng ý cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam thực hiện một số hoạt động không đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2013 và các quy định của Chính phủ; thiếu kiểm tra, để các doanh nghiệp được phân công phụ trách vi phạm, khuyết điểm gây thất thoát tài sản của nhà nước.

Quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Hồng Trường đã nhận thức rõ vi phạm và trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Hồng Trường là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành giao thông vận tải và cá nhân ông.

Căn cứ Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả các vi phạm và quá trình công tác, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hồng Trường bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.

Đồng thời, Ban Bí thư yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Nguyễn Hồng Trường đồng bộ với xử lý kỷ luật về Đảng.

Xem xét, xử lý kỷ luật hành chính trong 30 ngày

Theo Quy định xử lý đảng viên vi phạm của Ban Chấp hành Trung ương (Quy định 102-QĐ/TW), hình thức kỷ luật đối với đảng viên chính thức gồm: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. Đảng viên bị thi hành kỷ luật về đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị ngay các tổ chức Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về đảng, phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan Nhà nước và điều lệ của đoàn thể.

Ông Nguyễn Hồng Trường đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT từ tháng 4/2007 cho đến khi nghỉ hưu vào tháng 8/2017 

Hàng loạt lãnh đạo Bộ GTVT dính kỷ luật

Trước đó, đầu tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 37, trong đó có nội dung xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và một số cá nhân về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận trước đó.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo các ông: Nguyễn Văn Công (Thứ trưởng Bộ GTVT); Phạm Viết Muôn (nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ); Trần Ngọc Thành (nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam).

Cơ quan này cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách hai ủy viên Ban cán sự đảng Bộ GTVT gồm thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Nhật và ông Nguyễn Ngọc Huệ - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Với trường hợp của nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cùng Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011-2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 35 đã xác định Ban cán sự đảng Bộ GTVT đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Các thứ trưởng Bộ GTVT nêu trên cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm đã nêu, cũng như trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Còn ông Phạm Viết Muôn có vi phạm trong việc tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ về chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ GTVT và các cá nhân nêu trên đã gây thất thoát lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành GTVT, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

 

Tin mới lên