Đô thị

Cấm chủ đầu tư dự án The Western Capital huy động vốn quá 50% sản phẩm

(VNF) - UBND TP. HCM vừa có văn bản số 199/UBND yêu cầu chủ đầu tư dự án The Western Capital không được huy động vốn quá 50% sản phẩm nhà ở thương mại và chỉ được quản lý, khai thác 180 căn hộ nhà ở xã hội dự án này.

Cấm chủ đầu tư dự án The Western Capital huy động vốn quá 50% sản phẩm

Cụ thể, Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc chỉ được huy động vốn không quá 50% sản phẩm (619/1.238 căn) nhà ở thương mại của dự án The Western Capital. Sau khi chủ đầu tư hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với khu nhà ở thương mại hoặc đã bàn giao quỹ nhà ở xã hội cho nhà nước theo quy định mới được xem xét, chấp thuận huy động vốn đối với số nhà ở thương mại còn lại của dự án. 

Đối với hạng mục nhà ở xã hội, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao cho thành phố toàn bộ nhà ở xã hội khối A1 (190 căn) và trọn một tầng của khối A2 (20 căn). Phần nhà ở xã hội còn lại của khối A2 (180 căn) chủ đầu tư được quản lý, khai thác theo quy định pháp luật. Sau khi công trình xây dựng hoàn thành, trên cơ sở kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng thực tế của khu nhà ở xã hội. 

Trước đó, Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc đã có văn bản xin được huy động vốn 70% tổng số căn hộ của khu nhà ở thương mại và được quản lý bán khối A2 cho đối tượng mua nhà ở xã hội. 

Tuy nhiên (ngày 18/12/2018), trong báo cáo gửi UBND TP. HCM, Sở Xây dựng TP. HCM cho biết, kết quả kiểm tra cho thấy, hiện nay tiến độ thực tế thi công xây dựng khu nhà ở xã hội của dự án mới đến tầng 8 của khối A1 và A2. 

Kết quả kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam cho thấy giá trị chi phí đầu tư hoàn thành kết cấu tầng 8 của 2 khối này tại thời điểm kiểm toán chỉ đạt 98.804.628.000 đồng. Như vậy, chủ đầu tư mới thực hiện nghĩa vụ xây dựng khu nhà ở xã hội với chi phí tương đương khoảng 62,1 % nghĩa vụ tài chính. 

Trong khi đó, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM cấp cho Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc vào ngày 11/9/2017 có nêu rõ: “Giá trị quyền sử dụng đất và giá trị công trình xây dựng trên đất theo quyết định phê duyệt dự án của UBND TP.HCM; giá trị quyền sử dụng đất và giá trị công trình trên đất sẽ được cấn trừ vào giá trị công trình xây dựng khu nhà ở xã hội”.

Điều này đồng nghĩa với việc nghĩa vụ tài chính của công ty đối với khu nhà ở thương mại gắn liền với giá trị công trình xây dựng khu nhà ở xã hội, trong khi hiện nay chủ đầu tư mới thực hiện nghĩa vụ xây dựng khu nhà ở xã hội với chi phí tương ứng chỉ khoảng 62,1% nghĩa vụ tài chính của khu nhà ở thương mại.

Tin mới lên