Ngân hàng

Cam kết giảm lãi hơn 20.000 tỷ đồng, đến nay 16 ngân hàng đã giảm bao nhiêu?

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước vừa có báo cáo về kết quả thực hiện giảm lãi suất cho vay theo cam kết của 16 ngân hàng thương mại.

Cam kết giảm lãi hơn 20.000 tỷ đồng, đến nay 16 ngân hàng đã giảm bao nhiêu?

Cam kết giảm lãi hơn 20.000 tỷ đồng, đến nay 16 ngân hàng đã giảm bao nhiêu?

Theo đó, tổng số tiền lãi giảm lũy kế từ 15/7/2021 đến 30/9/2021 của 16 ngân hàng là khoảng 12.236 tỷ đồng, đạt 59,36% so với cam kết. Trong đó, 4 ông lớn gồm: Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank đều giảm tiền lãi cho khách ở mức từ 1.400 tỷ đồng trở lên.

Cụ thể, tại Agribank, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 4.885 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là gần 1,27 triệu tỷ đồng cho trên 3,18 triệu khách hàng.

Tại Vietcombank, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 1.975 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 1,07 triệu tỷ đồng cho 239.384 khách hàng.

Trong danh sách, BIDV có tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 1.901 tỷ đồng; tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 1,08 triệu tỷ đồng cho 365.429 khách hàng.

Tại VietinBank, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 1.417 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 1,22 triệu tỷ đồng cho 533.392 khách hàng.

Tại các ngân hàng thương mại cổ phần còn lại khác, số tiền lãi đã giảm vào khoảng từ 602 tỷ đồng trở xuống.

Cụ thể, tại MB, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 602 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 109.124 tỷ đồng cho 104.036 khách hàng. Tại SHB, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 244 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 129.898 tỷ đồng cho 32.098 khách hàng.

Tại Techcombank, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 243 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 62.455 tỷ đồng cho 1.417 khách hàng. Tại ACB, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 203 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 150.566 tỷ đồng cho 93.975 khách hàng.

Tại VPBank, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 224 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 144.509 tỷ đồng cho 232.357 khách hàng. Tại TPBank, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 123 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 17.667 tỷ đồng cho 14.042 khách hàng.

Tại Sacombank, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 121 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 79.782 tỷ đồng cho 55.077 khách hàng. Tại HDBank, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 97 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 40.744 tỷ đồng cho 12.710 khách hàng.

Tại MSB, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 93,5 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 38.130 tỷ đồng cho 3.269 khách hàng. Tại LienVietPostBank, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 62 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 40.867 tỷ đồng cho 6.201 khách hàng.

Tại SeABank, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 33 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 24.662 tỷ đồng cho 4.989 khách hàng. Trong khi đó, tại VIB, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 12 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 9.596 tỷ đồng cho 7.134 khách hàng.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, 16 ngân hàng thương mại đã đồng thuận (thông qua Hiệp hội ngân hàng) giảm lãi suất cho vay trong 5 tháng cuối năm 2021 với tổng số tiền lãi giảm cho khách hàng ước tính 20.613 tỷ đồng.

Tin mới lên