Tiêu điểm

Cạnh tranh không lành mạnh sẽ bị xử phạt tới 2 tỷ đồng

(VNF) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2019, mức phạt tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh là 2 tỷ đồng.

Cạnh tranh không lành mạnh sẽ bị xử phạt tới 2 tỷ đồng

Ảnh minh họa

Theo đó, Nghị định nêu rõ đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là: Cảnh cáo, phạt tiền.

Hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh bao gồm: Hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; Hành vi vi phạm quy định về lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền; Hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế; Hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh; Hành vi vi phạm quy định pháp luật về cạnh tranh khác.

Đối tượng áp dụng của nghị định bao gồm: Các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; Hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam; Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan.
 
Ngoài hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về cạnh tranh còn có thể bị áp dụng một số hình thức xử phạt bổ sung và một số biện pháp khắc phục hậu quả.

 Phạt 10% tổng doanh thu khi lạm dụng vị trí độc quyền

Theo Nghị định, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền là 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm, nhưng thấp hơn mức phạt tiền thấp nhất đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự.

Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế là 05% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm.

Trường hợp tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm quy định được xác định bằng 0 thì áp dụng mức phạt tiền từ 100 đến 200 triệu đồng.

Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh là 2 tỷ đồng; mức phạt tiền tối đa đối với hành vi khác vi phạm quy định của nghị định là 200 triệu đồng; mức phạt tiền tối đa quy định tại Chương II của nghị định này áp dụng đối với hành vi vi phạm của tổ chức; đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm hành chính về cạnh hanh, mức phạt tiền tối đa bằng một phần hai mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức.

Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó.

Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt.

"Đối với mỗi tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng, mức tiền phạt xác định theo quy định được điều chỉnh giảm hoặc tăng tương ứng không quá 15% mức trung bình của khung hình phạt", Nghị định nêu rõ.

Nghị định về quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019.

Tin mới lên