Tài chính

CEO Group: Quý II, doanh thu tăng gấp 3, lợi nhuận đảo chiều, lãi trước thuế 80 tỷ

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group, HNX: CEO) có một quý II và 6 tháng đầu năm kinh doanh khá thành công khi doanh thu và lợi nhuận đều tăng mạnh, trái ngược với tình cảnh ảm đạm, thua lỗ cùng kỳ năm trước.

CEO Group: Quý II, doanh thu tăng gấp 3, lợi nhuận đảo chiều, lãi trước thuế 80 tỷ

CEO Group: Quý II, doanh thu tăng gấp 3, lợi nhuận đảo chiều, lãi trước thuế 80 tỷ

Quý II/2022, doanh thu thuần của CEO đạt 425 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Không còn tình cảnh kinh doanh dưới giá vốn, CEO có lợi nhuận gộp 143 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ 29 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong quý II/2022, doanh thu tài chính cũng gấp 3 lần, đạt 21 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính "ổn định" ở ngưỡng 32 tỷ đồng; chi phí quản lý giảm 66% xuống 15 tỷ đồng; chỉ duy chi phí bán hàng tăng 47 lần lên 40 tỷ đồng.

Kết quả, CEO có lãi trước thuế quý II/2022 đạt 80 tỷ đồng, mức cải thiện rất lớn so với khoản lỗ 97 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của CEO đạt 718 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 237 tỷ đồng, cải thiện vượt bậc so với khoản lỗ 12 tỷ đồng cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 33%.

Khấu trừ các khoản chi phí, CEO báo lãi trước thuế 6 tháng đạt 127 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 123 tỷ đồng.

Về tài sản, tổng tài sản tại ngày 30/6/2022 của CEO đạt 7.515 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có các điểm đáng chú ý là khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 33% (776 tỷ đồng), phải thu ngắn hạn tăng 47% (1.245 tỷ đồng), tồn kho tăng 52% (923 tỷ đồng). Tuy vậy, về tỷ trọng, các khoản phải thu ngắn hạn và tồn kho chiếm không lớn.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày hết quý II/2022 của CEO là 4.006 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Tổng nợ vay có sự suy giảm nhẹ, đứng ở mức 1.738 tỷ đồng, trong đó: vay ngắn hạn 910 tỷ đồng, tăng 8%; vay dài hạn 828 tỷ đồng, giảm 8%.

Đáng kể, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 790 tỷ đồng, tăng tới 2,4 lần so với đầu năm, phản ánh tốc độ bán hàng khá tốt của CEO.

Vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm nêu trên của CEO là 3.508 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,14 lần - mức rất an toàn.

Về dòng tiền CEO có cải thiện lớn về dòng tiền kinh doanh, dương 52 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 102 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư cũng dương 168 tỷ đồng, do công ty tăng cường thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. 

Đây có lẽ là cơ sở để CEO tăng chi trả nợ gốc vay trong 6 tháng đầu năm, trả tới 1.198 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Tất nhiên, hệ quả tương ứng là lưu chuyển tiền thuần 6 tháng âm 285 tỷ đồng, khiến lượng tiền và tương đương tiền giảm 20% so với đầu năm, còn 255 tỷ đồng.

Tin mới lên