Công nghệ

Chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo đầu tiên và duy nhất từ 7 giờ đến 22 giờ

(VNF) - Người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất tới 1 số thuê bao từ 7 giờ đến 22 giờ. Trong vòng 24h kể từ thời điểm gửi tin nhắn quảng cáo đầu tiên và duy nhất, người dùng không phản hồi thì được hiểu là từ chối.

Chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo đầu tiên và duy nhất từ 7 giờ đến 22 giờ

Người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất từ 7 giờ đến 22 giờ.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Theo đó, thông tư này áp dụng đối với các đối tượng là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet; doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ thư điện tử; người quảng cáo bằng tin nhắn, thư điện tử và gọi điện thoại (sau đây gọi là người quảng cáo); người sử dụng tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại liên quan hoạt động quảng cáo (sau đây gọi là người sử dụng) và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư này cũng nêu rõ phản ánh tin nhắn rác được gọi là hợp lệ khi có đầy đủ thông tin về nguồn phát tán, số phản ánh, nội dung phản ánh có nghĩa, phản ánh không trùng lặp đồng thời về nguồn phát tán, số phản ánh, nội dung phản ánh trong vòng 1 giờ và được doanh nghiệp viễn thông xác minh có dữ liệu trên hệ thống của các mạng viễn thông.

Số tin nhắn chiều đến thuê bao mạng đó nhận được là tổng số tin nhắn mà thuê bao của nhà mạng mạng đó nhận được bao gồm tin nhắn từ người dùng tới người dùng; từ ứng dụng tới người dùng; tin nhắn từ các tên định danh, đầu số ngắn, không bao gồm các tin nhắn chiều đến quốc tế.

Số tin nhắn rác bị chặn liên mạng được xác định của mạng A là tổng số tin nhắn rác từ mạng A gửi sang các mạng khác, do các mạng khác chặn được và báo cáo về Cục An toàn thông tin.

Số tin nhắn gửi tới các mạng khác được xác định là của mạng A là tổng số tin nhắn gửi từ mạng A tới các mạng khác do mạng A báo cáo về Cục An toàn thông tin.

Với cuộc gọi rác, phản ánh hợp lệ của người khi có đầy đủ thông tin về nguồn phát tán, số phản ánh, nội dung phản ánh trong khoảng 1 giờ và được doanh nghiệp viễn thông xác minh có dữ liệu trên hệ thống mạng viễn thông của mình.

Số cuộc gọi đi là số cuộc gọi thuê bao mạng đó phát sinh bao gồm số cuộc gọi nội mạng và số cuộc gọi liên mạng.

Hàng tháng các doanh nghiệp viễn thông chủ động đối soát số liệu tin nhắn, cuộc gọi, tin nhắn rác, cuộc gọi rác liên mạng và gửi báo cáo cho Cục An toàn thông tin.

Các doanh nghiệp viễn thông thực hiện đánh giá tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác trên mạng viễn thông của mình trong tháng và gửi kết quả về Cục An toàn thông tin trước ngày 5 của tháng kế tiếp.

Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng quy định việc gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất.

Theo đó, người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất tới 1 số thuê bao. Tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất được gắn nhãn có định dạng DKQC; nhãn được đặt vị trí đầu tiên trong tin nhắn.

Tin nhắn tối thiểu bao gồm các nội dung như giới thiệu người quảng cáo đề nghị đăng ký; hướng dẫn đăng ký nhận quảng cáo qua hệ thống của Cục An toàn thông tin hoặc hệ thống do người quảng cáo thiết lập; hướng dẫn từ chối qua hệ thống của Cục An toàn thông tin hoặc hệ thống do người quảng cáo thiết lập.

Người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất từ 7 giờ đến 22 giờ. Trong vòng 24h kể từ thời điểm gửi tin nhắn quảng cáo đầu tiên và duy nhất, người dùng không phản hồi thì được hiểu là từ chối.

Ngoài ra, người quảng cáo phải gửi đồng thời bản sao tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất về đầu số 5656 và đồng bộ dữ liệu đăng ký, từ chối nhận tin nhắn quảng cáo đầu tiên và duy nhất về hệ thống quản lý danh sách không quảng cáo.

Tổ chức thống kê các máy chủ gửi thư điện tử rác bao gồm: Cục An toàn thông tin; doanh nghiệp ISP/ESP trong nước và tổ chức phòng chống thư điện tử rác quốc tế có uy tín do Cục An toàn thông tin lựa chọn.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu doanh nghiệp viễn thông thực hiện đồng bộ tức thời dữ liệu tên định danh không phục vụ mục đích quảng cáo được khai báo trên mạng của mình với hệ thống quản lý tên định danh quốc gia do Cục An toàn thông tin vận hành để đảm bảo nguyên tắc cấp tên định danh được quy định.

Đăng ký/hủy đăng ký danh sách không nhận tin nhắn quảng cáo:
- Cú pháp đăng ký: DK_DNC_S gửi 5656
- Cú pháp hủy: HUY_DNC_S gửi 5656
Đăng ký/hủy đăng ký danh sách không nhận cuộc gọi quảng cáo:
- Cú pháp đăng ký: DK_DNC_V gửi 5656
- Cú pháp hủy: HUY_DNC_V gửi 5656
Đăng ký/hủy đăng ký danh sách không nhận tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo:
- Cú pháp đăng ký: DK DNC gửi 5656
- Cú pháp hủy: HUY DNC gửi 5656

Quý độc giả có thể tham gia đóng góp ý kiến TẠI ĐÂY!

Tin mới lên