Đô thị

Chủ tịch Hà Tĩnh yêu cầu kiểm tra, rà soát dự án đầu tư trên toàn tỉnh

(VNF) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa có văn bản số 5650/UBND-KT về việc kiểm tra, rà soát các dự án trên địa bàn nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về các dự án đầu tư, phân tích các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ cho doanh nghiệp, đồng thời phát hiện, xử lý theo quy định đối với các dự án chậm tiến độ.

Chủ tịch Hà Tĩnh yêu cầu kiểm tra, rà soát dự án đầu tư trên toàn tỉnh

Dự án Khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land tại phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh của bầu Thụy 10 năm nay chưa triển khai xây dựng

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Ban Quản lý các khu kinh tế (KKT) tỉnh, UBND các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn phụ trách kiểm tra, rà soát toàn bộ các dự án trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, Ban Quản lý các KKT tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố.

Người đứng đầu chính quyền Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện dự án như: tổng mức đầu tư, giá trị đã thực hiện, diện tích sử dụng đất, số lao động sử dụng; mục tiêu, công suất; thời hạn hoạt động, thời gian phải đưa dự án đi vào hoạt động, thời gian tối đa cho phép theo quy định của pháp luật phải đưa đất vào sử dụng; các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị, đề xuất...

Sở KH&ĐT có trách nhiệm phối hợp với Sở TN&MT, Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan, trên cơ sở kết quả rà soát, tổng hợp, phân tích, phân nhóm các dự án đầu tư theo tiến độ thực hiện và các vướng mắc, nguyên nhân; tham mưu đề xuất phương án giải quyết và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2019.

Được biết, tính đến tháng 6/2019, Hà Tĩnh có 1.341 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký trên 109.144 tỷ đồng (trong đó có 428 dự án do UBND cấp huyện cấp chủ trương đầu tư với số vốn trên 1.512 tỷ đồng) và 78 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 13 tỷ USD.

Tại 2 khu kinh tế gồm KKT Vũng Áng và KKT Cầu Treo hiện 163 dự án đầu tư còn hiệu lực. Trong đó có 106 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 54.072 tỷ đồng, 57 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 13,599 tỷ USD.

Riêng KKT Vũng Áng có 137 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 56 dự án đã hoàn thành đưa vào hoạt động sản xuất, 27 dự án đang triển khai xây dựng; 44 dự án chưa triển khai thực hiện.

Theo thông tin từ Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, trong tổng số 1.341 dự án đã và đang triển khai trên địa bàn thì có đến 420 dự án chậm tiến độ, chiếm tới 31,3%.

Mục đích của việc kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn là để tăng cường công tác quản lý nhà nước về các dự án đầu tư, phân tích các khó khăn, vướng mắc nhằm tháo gỡ cho doanh nghiệp, đồng thời phát hiện, xử lý theo quy định đối với các dự án chậm tiến độ thực hiện.

 

Tin mới lên