Tiêu điểm

Kỷ luật Chủ tịch hội đồng nhân dân TP. Hà Tĩnh và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy

(VNF) - Tại kỳ họp thứ 25, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã công bố quyết định kỷ luật ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch HĐND thành phố Hà Tĩnh và ông Trần Quốc Đạt, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh.

Kỷ luật Chủ tịch hội đồng nhân dân TP. Hà Tĩnh và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy

Ông Nguyễn Văn Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Tĩnh

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Tĩnh.

Với cương vị Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban quản lý chợ thành phố Hà Tĩnh giai đoạn từ năm 2005 đến tháng 8/2012, ông Quý đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý tổ chức, bộ máy và người lao động; quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản.

UBKT tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Quốc Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh bằng hình thức khiển trách.

Là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nhưng ông Đạt thiếu gương mẫu, đã vi phạm quy định về chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình trong trường hợp sinh con thứ ba.

Tin mới lên