Tiêu điểm

Chủ tịch Quốc hội đề xuất lập Bộ Thanh niên trên cơ sở nâng cấp Đoàn Thanh niên

(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nêu ý tưởng về việc lập Bộ Thanh niên - Thể thao trên cơ sở nâng cấp Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội đề xuất lập Bộ Thanh niên trên cơ sở nâng cấp Đoàn Thanh niên

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp 44

Sáng nay (20/4), Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, ông Phan Thanh Bình, đã trình bày báo cáo về một số vấn đề lớn trong tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Thanh niên (sửa đổi).

Một trong những nội dung đáng chú ý của báo cáo này là các ý kiến về “Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam".

Cụ thể, một số đại biểu nhất trí quy định về Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam  như quy định của Luật Thanh niên hiện hành. Một số ý kiến lại đề nghị không quy định Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam trong dự thảo luật vì đây là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, không phải là cơ quan quản lý nhà nước.

Có ý kiến lại đề nghị nâng tầm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và giao thêm một số chức năng quản lý nhà nước về thanh niên cho ủy ban này.

Có ý kiến đề nghị nâng cấp Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam thành Bộ Thanh niên thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

Một số ý kiến khác lại cho rằng trong tình hình hiện nay, việc thành lập thêm bộ mới là khó khả khi, đồng thời theo quy định của pháp luật hiện hành, chức năng quản lý nhà nước về thanh niên đã được giao cho Bộ Nội vụ. Một việc giao cho hai cơ quan thực hiện là trái với tinh thần của Nghị quyết số 56/2017/QH14 về việc tiếp tục cải cách bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Một số ý kiến khác đề nghị quy định Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành.

Về vấn đề trên, do còn có ý kiến khác nhau, ông Bình cho biết thường trực Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng đã tổ chức các buổi làm việc với đại diện các bên có liên quan như như Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, một số đại biểu Quốc hội nguyên là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; xin ý kiến đại biểu Quốc hội chuyên trách; đồng thời có công văn đề nghị Chính phủ cho ý kiến về vấn đề này để làm cơ sở cho việc việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Thanh niên (sửa đổi).

Trên cơ sở ý kiến của Chính phủ, các cơ quan có liên quan và ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự án Luật Thanh niên được chỉnh lý theo hướng quy định: “Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quy định”.

Thường trực Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng cho rằng quy định của dự án Luật Thanh niên về Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam là phù hợp.

Lập Bộ Thanh niên - Thể thao trên cơ sở nâng cấp Đoàn Thanh niên

Cho ý kiến về Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng trong điều kiện hiện nay, quy định như trên là phù hợp. Tuy nhiên, bà Ngân đề nghị cần nghiên cứu theo hướng thành lập Bộ Thanh niên - Thể thao trên cơ sở nâng cấp từ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Theo bà Ngân, thời kỳ này, tổ chức thanh niên cần tham gia quản lý nhà nước chứ không chỉ vận động mà không được quyết định, thanh tra hay kiểm tra. Bà Ngân cho rằng tương lai cần có Bộ để quản lý và lĩnh vực thể thao sẽ được đưa về bộ này.

“Điều kiện hiện nay có cần thiết thành lập Bộ Thanh niên và Thể thao không? Singapore bé thế mà có. Bộ trưởng Bộ Thanh niên là Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn” – bà Ngân đặt vấn đề.

Bà Ngân cho rằng việc thành lập Bộ Thanh niên không “đẻ” biên chế mới mà “chỉ cần thay đổi về ruột, tức điều chỉnh chức năng”, bởi hiện nay trụ sở (Đoàn Thanh niên – PV) đã có sẵn, ngân sách hiện nay cũng như bộ và cơ quan ngang bộ.

“Đất nước giải phóng 45 năm rồi mà thanh niên vẫn là Đoàn Thanh niên, chẳng có chức năng quản lý. Phải có cách nhìn khác về thành niên, cần cho chức năng quản lý nhà nước đàng hoàng như một bộ”, bà Ngân nói và nhấn mạnh vấn đề này chưa thể thực hiện được ngay nhưng cần nghĩ trong tương lai tính tiếp.

Tin mới lên