M&A

Cơ điện Miền Trung đã bán hết 5% vốn tại Licogi 16

(VNF) - Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung vừa thông báo bán toàn bộ 4,9 triệu cổ phiếu LCG, tương đương 5% vốn Công ty cổ phần Licogi 16 (HoSE: LCG) và chính thức không còn nắm cổ phần từ ngày 27/2.

Cơ điện Miền Trung đã bán hết 5% vốn tại Licogi 16

Năm 2018, Licogi 16 đạt 2.509 tỷ đồng doanh thu.

Ngày 27/2/2019, trên thị trường xuất hiện giao dịch thỏa thuận 4,9 triệu cổ phiếu LCG với giá trị 51,45 tỷ đồng.

Trong khi đó, từ ngày 27/2 đến 27/3, ông Phan Ngọc Hiếu - thành viên HĐQT đã đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu LCG để tăng tỷ lệ nắm giữ. Nếu giao dịch thành công, ông Hiếu sẽ nâng sở hữu tại LCG từ 50.000 cổ phiếu lên 10,05 triệu cổ phiếu, tương ứng 10,25 vốn%.

Hồi tháng 1, Licogi 16 đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018 với doanh thu đạt 885 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng đột biến từ 31,6 tỷ lên 150,4 tỷ đồng.

Qua đó lợi nhuận trước thuế tăng gấp 3 từ 35,6 tỷ lên 110,9 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2018, Licogi 16 đạt 2.509 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với năm trước. Lợi nhuận gộp tăng gấp đôi từ 166 tỷ lên 336 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế tăng từ 99,9 tỷ lên 224,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 161,1 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi mức 78 tỷ đồng của năm 2017.

Năm 2018, Licogi 16 đặt mục tiêu 2.501 tỷ đồng doanh thu và lãi ròng 123 tỷ đồng. Như vậy công ty đã hoàn thành kế hoạch doanh thu và vượt 31% kế hoạch lợi nhuận.

Trong năm 2018, công ty đã hoàn thành tăng vốn từ 780 tỷ lên 1.000 tỷ đồng. Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm đạt lần lượt là 4.357 tỷ đồng và 1.447 tỷ đồng.

Tin mới lên