Tài chính

Cổ đông 'vua tôm' Minh Phú sắp đón 'mưa cổ tức' trước thềm bán vốn cho đối tác Nhật Bản

(VNF) - Dự tính, "vua tôm" Minh Phú sẽ chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50-70%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận về 500-700 đồng. Hiện thị giá mỗi cổ phiếu MPC của Minh Phú đang dao động quanh ngưỡng 45.000 đồng.

Cổ đông 'vua tôm' Minh Phú sắp đón 'mưa cổ tức' trước thềm bán vốn cho đối tác Nhật Bản

Cổ đông 'vua tôm' Minh Phú sắp đón 'mưa cổ tức' trước thềm bán vốn cho đối tác Nhật Bản

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019, dự kiến diễn ra vào 9h00 ngày 29/1/2019.

Tài liệu cho hay, kết thúc năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Minh Phú ước đạt 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.030 tỷ đồng. Hội đồng Quản trị (HĐQT) Minh Phú quyết định trình cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (dự kiến tỷ lệ 50-70%).

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I/2019.

HĐQT Minh Phú cũng trình đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019. Theo đó, ở lĩnh vực chế biến xuất khẩu, tập đoàn đặt mục tiêu đạt sản lượng xuất khẩu 77.400 tấn, doanh số xuất khẩu 870 triệu USD, lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực nuôi tôm, Minh Phú đặt kế hoạch đạt sản lượng 11.080 tấn tôm, lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng.

Tựu chung, tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế kế hoạch năm 2019 của Minh Phú đạt 2.300 tỷ đồng.

Một nội dung quan trọng khác tại đại hội là việc thông qua các vấn đề liên quan đến việc bán vốn cho nhà đầu tư ngoại. Theo danh sách trình cổ đông, trước mắt có 3 nhà đầu tư đã lộ diện, gồm: Mitsui, Hanwa và Royal Holdings. Đây đều là các nhà đầu tư Nhật Bản.

Trước đó, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Minh Phú đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 75,72 triệu cổ phần và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, thông qua danh sách nhà đầu tư, các đối tác mời tham gia mua cổ phần và số lượng cổ phần được mua tương ứng.

Tại đại hội lần này, HĐQT Minh Phú muốn các cổ đông ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định số lượng cổ phần phân phối cho từng nhà đầu tư, theo đó, từng nhà đầu trên được quyền mua tối đa đến toàn bộ số cổ phần phát hành riêng lẻ, tương đương 75,72 triệu cổ phần.

Đồng thời, đồng ý cho HĐQT được toàn quyền quyết định đối với việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan chức năng có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trong quá trình đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc/và thời điểm khác nếu thấy cần thiết.

Tin mới lên