Tài chính

Cổ phần hóa PV POWER: Giá khởi điểm 14.400 đồng/cổ phần

(VNF) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) theo hình thức bán bớt một vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Cổ phần hóa PV POWER: Giá khởi điểm 14.400 đồng/cổ phần

Giá bán cổ phần PV POWER ra công chúng khởi điểm là 14.400 đồng/cổ phần

Vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV POWER) là 23.418 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ 1,19 tỷ cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ.

Cổ phần PV POWER bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 2.757.400 cổ phần, chiếm 0,118% vốn điều lệ.

Cổ phần PV POWER bán đấu giá công khai là 468.374.320 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ.

Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 676.385.364 cổ phần, chiếm 28,882% vốn điều lệ. Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Giá bán cổ phần ra công chúng khởi điểm là 14.400 đồng/cổ phần. Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược thực hiện theo quy định tại thời điểm thực hiện bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

Trường hợp thực hiện bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược từ thời điểm Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP.

Ngoài ra, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 1.181 người; lao động chuyển sang công ty cổ phần là 1.181 người.

Chính phủ giao Bộ Công Thương theo dõi, giám sát quá trình thực hiện công tác cổ phần hóa tại doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Cổ phần hóa PV Oil: Giá khởi điểm là 13.400 đồng/cổ phần

Tin mới lên