Đô thị

Có thể xây dựng 2 tuyến đường song hành với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

(VNF) - Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ và đề nghị UBND tỉnh Hà Nam nghiên cứu xây dựng 2 tuyến đường song hành với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình để kết nối khu vực huyện Thanh Liêm với nút giao Liêm Tuyền.

Có thể xây dựng 2 tuyến đường song hành với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hà Nam liên quan đến việc sớm triển khai thực hiện nút giao với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tại huyện Thanh Liêm.

Theo đó, cử tri cho rằng trong quy hoạch đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có đường lên xuống ở huyện Thanh Liêm của tỉnh. Hiện nay, huyện Thanh Liêm, một nửa huyện Bình Lục, một phần huyện Ý Yên - Nam Định nếu được liên thông với cao tốc thì mở ra cơ hội giao thương với các vùng (cảng Hải Phòng và các địa phương trên toàn quốc), là điều kiện tốt nhất để phát triển kinh tế, giảm tải ùn tắc giao thông, bụi, ồn cho cả vùng, đặc biệt là thành phố Phủ Lý.

Do đó, cử tri tỉnh Hà Nam đề nghị bộ, ngành sớm triển khai thực hiện nút giao với cao tốc tại huyện Thanh Liêm.

Trả lời kiến nghị cử tri, Bộ Giao thông Vận tải cho biết tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư trên cơ sở ý kiến thống nhất với các địa phương có liên quan.

Trong đó trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có 4 nút giao liên thông đã được xây dựng, gồm: Đại Xuyên, Vực Vòng, Liêm Tuyền, Cao Bồ. Tại khu vực huyện Thanh Liêm chỉ xây dựng nút giao trực thông Chầm Thị.

Để bảo đảm tính kinh tế và thuận lợi cho việc đầu tư, khai thác các tuyến cao tốc, theo Khoản 8.4.2 TCVN 5729-2012 tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc quy định khoảng cách giữa các nút giao liên thông trên đường cao tốc từ 10-20 km/nút giao.

Đối với tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, khoảng cách giữa nút giao trực thông Chầm Thị với nút giao trực thông Liêm Tuyền khoảng 7,5km (kết nối Quốc lộ 21 đi Thái Bình, Nam Định, TP. Phủ Lý - tỉnh Hà Nam) nên không thể xây dựng nút giao liên thông tại khu vực huyện Thanh Liêm do không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, ảnh hưởng đến khả năng khai thác tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Tuy vậy, Bộ Giao thông Vận tải cho biết trong trường hợp cần đáp ứng nhu cầu vận tải, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội khu vực, Bộ vẫn ủng hộ và đề nghị UBND tỉnh Hà Nam nghiên cứu xây dựng 2 tuyến đường song hành với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình để kết nối khu vực huyện Thanh Liêm với nút giao Liêm Tuyền.

Tin mới lên