Tài chính

Công ty Cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Lào Cai nợ thuế hơn 67 tỷ đồng

(VNF) - Cục Hải quan tỉnh Lào Cai vừa công bố danh sách 41 doanh nghiệp nợ thuế, nợ phạt trong tháng 7/2021 với tổng số tiền trên 329 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Lào Cai nợ thuế hơn 67 tỷ đồng

Công ty Cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Lào Cai nợ thuế hơn 67 tỷ đồng

Theo danh sách này, có 4 doanh nghiệp có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ trên 50 tỷ đồng. Đứng đầu là Công ty Cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Lào Cai, địa chỉ tại phường Kim Tân, TP. Lào Cai với số tiền gần 67,5 tỷ đồng.

Tiếp đến là Công ty TNHH xây dựng Lan Anh, địa chỉ ở phường Kim Tân, TP. Lào Cai nợ 56,2 tỷ đồng; Công ty Cổ phần khai khoáng Minh Đức có địa chỉ tại đường Duy Hoá, phường Kim Tân, TP. Lào Cai nợ 52,7 tỷ đồng và Công ty TNHH Thuỳ Linh nợ 52,78 tỷ đồng.

Nhóm các doanh nghiệp có số nợ trên 10 tỷ đồng có: Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu nông sản An Bình nợ 28,4 tỷ đồng, Công ty TNHH thương mại Kim Liên nợ 10,6 tỷ đồng, Công ty phát triển Số 1 -TNHH MTV Công ty TNHH nợ hơn 17 tỷ đồng; Công ty TNHH Ngọc Sơn nợ 17,74 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp còn lại có số nợ tiền thuế từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng gồm: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nông lâm nghiệp Hoàng Kim nợ 9,6 tỷ đồng, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát nợ 4,3 tỷ đồng, Công ty TNHH Phúc Thăng Long nợ 2,6 tỷ đồng…

Công ty Cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Lào Cai đứng đầu danh sách các doanh nghiệp nợ thuế trong tháng 7/2021

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Lào Cai, trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý trên địa bàn ước đạt 3.140 tỷ đồng, tương đương 57,2% dự toán và vượt 26% so với cùng kỳ năm 2020.

Về công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục Thuế tỉnh Lào cai đã thực hiện thu nợ tiền thuế ước đạt 147,242 tỷ đồng, bằng 54% số nợ có khả năng thu trên tổng số 349,323 tỷ đồng tiền thuế nợ thời điểm ngày 31/12/2020 chuyển sang (trong đó nợ khó thu là 112,313 tỷ đồng); xử lý được 87,936 tỷ đồng tiền thuế nợ chờ điều chỉnh, bằng 44% số nợ chờ điều chỉnh thời điểm 31/12/2020; xử lý 100% số nợ chờ điều chỉnh do sai sót thời điểm 31/12/2020.

Tổng số tiền thuế nợ phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2021 đã thu được 166,183 tỷ đồng. Trong đó, thu qua biện pháp quản lý nợ là 100,168 tỷ đồng, qua biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 61,180 tỷ đồng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, thu nợ qua các biện pháp cưỡng chế nợ thuế như: trích tiền từ tài khoản 349 lượt người nộp thuế với số tiền là hơn 360 tỷ đồng, thu được 180,352 tỷ đồng; đã gửi 65 thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng cho các doanh nghiệp với số tiền 30,471 tỷ đồng, thu được 2,112 tỷ đồng;

Ngoài ra, đã ban hành 25.612 lượt thông báo nợ thuế mẫu số 07/QLN hàng tháng với số tiền là 326 tỷ đồng; thực hiện kiểm tra hồ sơ không tính tiền chậm nộp 31 doanh nghiệp với số tiền 31,635 tỷ đồng.

Xem thêm: Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên bị cưỡng chế gần 13 tỷ đồng và hơn 271.000 USD

Tin mới lên