Tài chính

Công ty Cửu Long (CCL) bị cưỡng chế gần 9 tỷ đồng tiền thuế

(VNF) - Công ty Cửu Long bị cưỡng chế hơn 8,85 tỷ đồng tiền thuế. Đây là số tiền Công ty Cửu Long nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Công ty Cửu Long (CCL) bị cưỡng chế gần 9 tỷ đồng tiền thuế

Công ty Cửu Long (CCL) bị cưỡng chế gần 9 tỷ đồng tiền thuế. (Ảnh minh họa)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (Công ty Cửu Long, HoSE: CCL) cho biết công ty này nhận được Quyết định số 593/QĐ-CT ngày 29/6/2015 của Cục thuế tỉnh Sóc Trăng về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng.

Theo quyết định của cơ quan thuế, Công ty Cửu Long bị cưỡng chế hơn 8,85 tỷ đồng tiền thuế. Đây là số tiền Công ty Cửu Long nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Cục thuế Sóc Trăng yêu cầu Agribank chi nhánh Sóc Trăng phong tỏa tài khoản của CCL tại ngân hàng này.

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được Đại Hội đồng cổ đông sáng lập thông qua Dự thảo điều lệ công ty vào ngày 29/11/2007 và chính thức được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh vào ngày 5/12/2007 với vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 250 tỷ đồng.

Năm 2018, Công ty Cửu Long ghi nhận doanh thu hơn 334 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 32 tỷ đồng, cùng gấp 3 lần kết quả đạt được chỉ hơn 10 tỷ đồng năm 2017.

Theo báo cáo trước đó của Tổng cục Thuế, năm 2018, ngành thuế đã đôn đốc thu nợ đọng được 32.055 tỷ đồng, đạt 76,9% số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2017 chuyển sang năm 2018; trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 22.053 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 10.002 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/12/2018 là 75.805 tỷ đồng, tăng 2.661 tỷ đồng so với 31/12/2017. Trong đó, tiền thuế nợ có khả năng thu hồi là 39.295 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 51,8% tổng số tiền nợ thuế, giảm 2.381 tỷ đồng (giảm 5,7%) so với 31/12/2017.

Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh là 36.511 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,2% tổng số tiền thuế nợ, tăng 5.042 tỷ đồng (tăng 16%) so với thời điểm 31/12/2017.

Tin mới lên