Tài chính tiêu dùng

Công ty tài chính chỉ được đòi nợ 'chính chủ', không được đòi nợ người thân

(VNF) - "Việc thu hồi nợ của các công ty tài chính phải phù hợp với đặc thù của khách hàng và quy định của pháp luật, trong đó thời gian nhắc nợ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhưng phải trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 21 giờ, không bao gồm biện pháp đe dọa đối với khách hàng, không nhắc nợ, đòi nợ tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ".

Công ty tài chính chỉ được đòi nợ 'chính chủ', không được đòi nợ người thân

Công ty tài chính chỉ được đòi nợ 'chính chủ', không được đòi nợ người thân.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư số 43/2016/TT-NHNN quy định về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

Đáng lưu ý, dự thảo thông tư đã sửa đổi điểm đ khoản 2 Điều 7 Thông tư số 43/2016/TT-NHNN quy định biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ phù hợp với đặc thù của khách hàng và quy định của pháp luật. Trong đó, thời gian nhắc nợ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhưng phải trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 21 giờ; không bao gồm biện pháp đe dọa đối với khách hàng. Đồng thời, không được nhắc nợ, đòi nợ tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ cho công ty tài chính.

Theo NHNN, Dự thảo Thông tư bổ sung nội dung “không nhắc nợ, đòi nợ tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ cho công ty tài chính” do trong thời gian qua, xảy ra tình trạng một số công ty tài chính nhắc nợ, đòi nợ tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ cho công ty tài chính, gây bức xúc dư luận. Quy định tại dự thảo Thông tư nhằm hạn chế tình trạng này.

Một thay đổi khác là dự thảo thông tư bổ sung Điều 4a vào sau Điều 4 Thông tư số 43/2016/TT-NHNN, sửa đổi quy định rõ các hình thức giải ngân cho vay tiêu dùng của công ty tài chính nhằm phù hợp với đặc thù hoạt động.

Theo đó, công ty tài chính giải ngân cho vay tiêu dùng theo các hình thức như giải ngân thông qua bên thụ hưởng. Cụ thể, công ty tài chính giải ngân bằng tiền mặt cho bên thụ hưởng (bên cung ứng hàng hóa, dịch vụ) hoặc chuyển số tiền giải ngân vào tài khoản thanh toán của bên thụ hưởng trên cơ sở hàng hóa, dịch vụ cung ứng cho khách hàng vay để tiêu dùng và theo thỏa thuận tại hợp đồng cho vay tiêu dùng.

Công ty tài chính cũng có thể giải ngân cho vay tiêu dùng theo hình thức giải ngân trực tiếp cho khách hàng vay. Theo đó, công ty tài chính giải ngân bằng tiền mặt cho khách hàng vay hoặc chuyển số tiền giải ngân vào tài khoản thanh toán của khách hàng vay theo thỏa thuận tại hợp đồng cho vay tiêu dùng.

Cũng theo NHNN, việc giải ngân vốn cho vay tiêu dùng của công ty tài chính tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Dự thảo Thông tư cũng quy định công ty tài chính chỉ được giải ngân trực tiếp cho khách hàng vay đối với khách hàng đã và đang vay tại công ty tài chính đó, được đánh giá có lịch sử trả nợ tốt theo quy định nội bộ của công ty tài chính và không có nợ xấu theo kết quả phân loại nhóm nợ của trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam đến thời điểm gần nhất tính từ thời điểm ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng. Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp cho khách hàng vay không vượt quá 30% tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính.

Tin mới lên