M&A

Cục Cạnh tranh sẽ giám sát Thế giới di động sau thương vụ thâu tóm Trần Anh

(VNF) – Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết hôm 12/10 đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động (HoSE: MWG) dự kiến mua lại Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (HNX: TAG).

Cục Cạnh tranh sẽ giám sát Thế giới di động sau thương vụ thâu tóm Trần Anh

Việc Thế giới di động mua lại Trần Anh không vi phạm Luật Cạnh tranh

Cụ thể, Thế giới di động dự định mua 100% cổ phần từ các cổ đông hiện hữu của Trần Anh. Sau giao dịch mua lại, Thế giới di động sẽ trở thành công ty mẹ của Trần Anh để trực tiếp quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Trần Anh.

Sau khi tiến hành thẩm định Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế và khảo sát ý kiến của các doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường, ngày 27/11, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã hoàn thiện báo cáo thẩm định hồ sơ tập trung kinh tế.

Báo cáo khẳng định tập trung kinh tế giữa Thế giới di động và Trần Anh là hành vi tập trung kinh tế theo hình thức mua lại doanh nghiệp quy định tại Khoản 3, Điều 16 và Khoản 3, Điều 17 Luật Cạnh tranh. Thị trường liên quan được xác định gồm thị trường bán lẻ chuyên doanh sản phẩm điện máy gia dụng trên toàn quốc và thị trường bán lẻ chuyên doanh sản phẩm công nghệ thông tin trên toàn quốc.

Tập trung kinh tế mua lại doanh nghiệp giữa Thế giới di động và Trần Anh được xác định là đã tác động tới cấu trúc thị trường dịch vụ bán lẻ chuyên doanh các sản phẩm điện máy và công nghệ thông tin theo hướng giảm số lượng đối thủ cạnh tranh trên thị trường (từ chỗ là đối thủ cạnh tranh của nhau, Trần Anh sẽ trở thành công ty con của Thế giới di động).

"Giao dịch cũng làm gia tăng sức mạnh thị trường của Thế giới di động sau tập trung kinh tế. Tuy nhiên, mức độ gia tăng sức mạnh không đáng kể do Thế giới di động trước và sau tập trung kinh tế đều là doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh trên thị trường bán lẻ chuyên doanh sản phẩm công nghệ thông tin (chiếm >30%)", Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhấn mạnh.

Căn cứ vào thị phần kết hợp của các bên trên thị trường liên quan, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khẳng định tập trung kinh tế giữa Thế giới di động và Trần Anh theo hình mức mua lại doanh nghiệp không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 18 Luật Cạnh tranh. Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế được làm thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

"Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng sẽ tiếp tục giám sát hoạt động cạnh tranh của Thế giới di động trên thị trường bán lẻ chuyên doanh sản phẩm điện máy gia dụng và thị trường bán lẻ chuyên doanh sản phẩm công nghệ thông tin (đối tượng giám sát là doanh nghiệp/nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh trên thị trường) để kịp thời phát hiện và xử lý hành vi lạm dụng ví trí thống lĩnh thị trường của Thế giới di động (nếu có) theo quy định của pháp luật cạnh tranh", thông báo viết.

Tin mới lên