Đô thị

Đà Nẵng mời tổ chức, cá nhân tham gia đề xuất quy hoạch phân khu sân bay, cảng Liên Chiểu

(VNF) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng vừa có Thông báo số 25/TB-BCTGT về việc mời tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia đề xuất phương án quy hoạch phân khu đô thị sân bay; cảng Liên Chiểu và phân khu ven vịnh Đà Nẵng theo tỷ lệ 1/2.000.

Đà Nẵng mời tổ chức, cá nhân tham gia đề xuất quy hoạch phân khu sân bay, cảng Liên Chiểu

Đà Nẵng mời tổ chức, cá nhân tham gia đề xuất quy hoạch phân khu sân bay, cảng Liên Chiểu

Theo đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nội dung lập quy hoạch phân khu sân bay với tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch là 1.327ha; dân số dự kiến khoảng 104.000 người. Đây là khu vực có chức năng chuyên biệt, là đầu mối giao thông quan trọng của thành phố, gắn với phát triển đô thị sân bay tại Sân bay Đà Nẵng.

Lập quy hoạch phân khu Cảng biển Liên Chiểu với tổng dân số toàn phân khu đến năm 2030 khoảng 19.000 người; trong đó, dân số thường trú khoảng 17.000 người, dân số quy đổi khoảng 2.000 người. Tổng diện tích khoảng 1.285ha.

Lập quy hoạch phân khu ven vịnh Đà Nẵng với tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch là 1.530ha; dân số dự kiến khoảng 192.000 người. Đây là khu đô thị ven vịnh Đà Nẵng, có phong cách sống hỗn hợp dành cho các cư dân thu nhập tầm trung, kết hợp với các hoạt động thương mại và giải trí đa dạng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng yêu cầu phương án sơ bộ lập quy hoạch phân khu phải được lập trên nền bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/5.000-1/10.000, cập nhật các đồ án quy hoạch xung quanh và Quy hoạch chung của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021.

Đơn vị tham gia đề xuất phương án có thể tổ chức khảo sát, đo đạc chi tiết địa hình ở tỷ lệ lớn hơn để có thể đề xuất phương án phù hợp và điều kiện địa hình, cảnh quan hiện trạng.

Cơ cấu sử dụng đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan phải tuân thủ theo phân khu quy hoạch tại đồ án chung của thành phố được duyệt và các quy hoạch phân khu lân cận, bảo đảm hạn chế thấp nhất việc tác động đến địa hình tự nhiên, di dời giải phóng mặt bằng dân cư hiện trạng.

Trên cơ sở các nguyên tắc phù hợp với hiện trạng khu đất gồm: khu bảo tồn, khu vực chỉnh trang (tái phát triển) và khu vực phát triển.

Phương án quy hoạch phải gắn với các đề xuất về chính sách quản lý, tổ chức thực hiện sao cho bảo đảm khả năng phục vụ thu hút đầu tư (có tính đến chính sách ưu đãi theo quy định pháp luật).

Mỗi đơn vị tham gia có thể đề xuất một hoặc nhiều phương án. Các tổ chức, cá nhân quan tâm, đóng góp tâm huyết bằng hình thức tự nguyện bỏ kinh phí nghiên cứu, đề xuất ý tưởng, phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung của thành phố.

Trường hợp có 1 đơn vị tham gia đề xuất ý tưởng, phương án nếu được UBND thành phố xem xét, chấp thuận thì đơn vị đó phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông hoàn chỉnh phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 trình thẩm định, phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Trường hợp có từ 2 đơn vị trở lên tham gia đề xuất ý tưởng, phương án thì UBND thành phố sẽ tổ chức tuyển chọn phương án tối ưu để giao đơn vị có phương án được chọn tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông hoàn chỉnh phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 trình thẩm định, phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Đồ án quy hoạch phân khu được duyệt thuộc sở hữu của thành phố, là cơ sở để tổ chức quản lý và thực hiện đầu tư phát triển tại khu vực. Trong mọi trường hợp, kinh phí quy hoạch không được hoàn trả cho các đơn vị tham gia đề xuất phương án quy hoạch.

Hồ sơ nộp gồm 20 bộ, thể hiện theo quy cách bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (có bảng tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất), bản đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan; thuyết minh sơ bộ về phương án quy hoạch và giải pháp hạ tầng kỹ thuật cho khu vực quy hoạch. Thời hạn cuối quan tâm đăng ký đóng góp ý tưởng ngày 5/8/2021.

Thời hạn cuối để gửi hồ sơ đóng góp ý tưởng quy hoạch phân khu đến cơ quan tiếp nhận (để tổ chức xét tuyển) vào ngày 15/11/2021. Sau thời gian này, các đóng góp ý tưởng sẽ được tiếp thu và nghiên cứu trong quá trình tiếp nhận ý tưởng.

Các tổ chức, cá nhân quan tâm có thể đăng ký đóng góp ý tưởng bằng cách gửi trực tiếp đến địa điểm tiếp nhận đăng ký tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng.

Tin mới lên