Bất động sản

Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống: Những khu vực dân cư nào thuộc diện phải di dời?

(VNF) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có văn bản phản hồi UBND TP. Hà Nội về một số nội dung kiến nghị, đề xuất liên quan đến quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống (R6) tỷ lệ 1/5000.

Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống: Những khu vực dân cư nào thuộc diện phải di dời?

Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống: Những khu vực dân cư nào thuộc diện phải di dời?

Theo văn bản này, về không gian thoát lũ, Bộ NN&PTNT cho biết tại văn bản số 1258/UBND-ĐT, thành phố đã xác định không gian thoát lũ bao gồm lòng sông và bãi sông nằm giữa hai đê tả, hữu Đuống hiện có là phù hợp với Quy hoạch 257/QĐ-TTg. Tuy nhiên, trong đồ án quy hoạch vẫn sử dụng khái niệm “hành lang thoát lũ” và xác định các khu vực nằm trong và ngoài “hành lang thoát lũ” là không phù hợp, đề nghị rà soát, chỉnh sửa.

Đối với các khu dân cư hiện có ở bãi sông, Bộ NN&PTNT thống nhất đề xuất việc di dời các khu vực dân cư Đông Ngàn (huyện Đông Anh), Yên Viên (huyện Gia Lâm), Thượng Thanh và Ngọc Thuỵ (quận Long Biên) hiện có ở bãi sông, bởi đây là các khu dân cư cần phải di dời đã được xác định tại Phụ lục II Quy hoạch 257/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với việc bổ sung danh mục (giữ lại, cải tạo, chỉnh trang) các khu vực dân cư hiện có thuộc thôn Đông Trù, Phúc Thọ, thôn Du Ngoại, thôn Hạ chưa có trong phục lục III Quy hoạch 257/QĐ-TTg.

Bộ NN&PTNT cho biết đối với khu vực dân cư thông Đông Trù, xã Đông Hội, thôn Phúc Thọ, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh hiện có ở bãi sông, việc bổ sung khác khu dân cư nêu trên vào danh mục các khu vực dân cư tập trung là cần thiết và phù hợp.

Do đó, Bộ NN&PTNT đề nghị thành phố chỉ đạo rà soát, tính toán đảm bảo tiêu chuẩn phòng chống lũ, từ đó đề xuất bổ sung vào danh mục các khu dân cư tập trung hiện có được tồn tại, bảo vệ trong quá trình lập phương án phòng, chống lũ của tuyến sông có đê trong quy hoạch thành phố, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Đối với khu dân cư thôn Du Ngoại (xã Mai Lâm, huyện Đông Anh), Bộ NN&PTNT cho biết đây là khu dân cư không nằm ở bãi sông nên không ảnh hưởng đến không gian thoát lũ, chứa lũ của sông Đuống. Sự tồn tại của khu dân cư này đồng thời không trái với Quy hoạch 257/QĐ-TTg. Do đó, Bộ NN&PTNT đồng tình với việc có thể giữ lại.

Đối với khu dân cư thôn Hạ, huyện Gia Lâm, Bộ NN&PTNT thống nhất với đề nghị giữ lại khu vực dân cư này. Bởi đây là khu dân cư thuộc khu vực bãi Phù Đổng đã được xác định trong danh mục các khu vực dân cư tập trung hiện có tại Phục lục III, Quy hoạch 257/QĐ-TTg.

Văn bản của Bộ NN&PTNT gửi UBND thành phố Hà Nội 

Nhằm khai thác tiềm năng về đất, UBND thành phố Hà Nội đề xuất chuyển đổi đất khu vực dân cư phải di dời (các khu dân cư: Đông Ngàn, Yên Viên, Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh) sang chức năng đất dịch vụ du lịch (ăn uống, nghỉ dưỡng…). Tuy nhiên, Bộ NN&PTNT đánh giá đề xuất này là không phù hợp, mất an toàn khi có lũ. Vì vậy, Bộ NN&PTNT đề nghị Hà Nội thực hiện theo Quy hoạch 257/QĐ-TTg và không quy hoạch đất xây dựng tại các khu vực nêu trên.

Bộ NN&PTNT cũng cho ý kiến về đề xuất quy hoạch các cảng: Dương Hà, Đức Giang, Giang Biên. Theo đó, cảng Đức Giang thuộc khu vực Thượng Thanh phải di dời theo Quy hoạch 257/QĐ-TTg. Hai cảng Dương Hà, Giang Biên nằm sát bờ sông ở bãi Phù Đổng, Giang Biên với cốt nền khu vực cảng lớn hơn +12,0m (cao hơn mặt bãi hiện có từ 3 - 4m), sẽ gây cản lũ, mất không gian chứa lũ. 

Chính vì vậy, Bộ NN&PTNT đề nghị Hà Nội rà soát, lựa chọn cao trình cốt nền khu vực cảng tương đương cao trình mặt bãi sông hiện có và không được xây dựng các công trình nhà điều hành, nhà kho… Cùng với đó, việc quy hoạch các cảng ven sông Đuống phải phù hợp với quy hoạch cảng đường thuỷ nội địa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về cao độ nền khu vực bãi sông, Bộ NN&PTNT đề nghị rà soát các khu vực bãi sông ngoài phần diện tích có thể xây dựng thì phải lựa chọn cao độ nền phần bãi sông còn lại tương đương cao độ bãi sông tự nhiên để đảm bảo không gian thoát lũ.

Hà Nội không được phép quy hoạch đất xây dựng tại các khu vực bãi sông không thuộc, hoặc có vị trí không phù hợp với Quy hoạch 257/QĐ-TTg

Tại văn bản này, Bộ NN&PTNT cũng đề nghị UBND TP Hà Nội sớm triển khai lập phương án phòng, chống lũ trên các tuyến sông có đê, phương án phát triển hệ thống đê điều trong quy hoạch chung của Thủ đô, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, Hà Nội không được phép quy hoạch đất xây dựng tại các khu vực bãi sông không thuộc, hoặc có vị trí không phù hợp với Quy hoạch 257/QĐ-TTg. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ NN&PTNT để công tác quy hoạch bảo đảm chức năng của sông Đuống. Đặc biệt là phục vụ đa mục tiêu về dân cư, tạo cảnh quan đô thị, cấp nước, môi trường, giao thông,…

Xem thêm: Hà Nội: Dự án tòa nhà hỗn hợp số 2 Phạm Ngọc Thạch xây dựng gây nứt nhà dân

Tin mới lên