Ngân hàng

DATC mua khoản nợ hơn 1.000 tỷ từ ngân hàng có vốn Nhà nước đang tái cơ cấu

Đây là khoản vay của một Tổng Công ty lớn Nhà nước đang cổ phần hoá với giá trị là 1.014 tỷ đồng. Việc DATC mua lại khoản nợ này nhằm hỗ trợ tổ chức tín dụng (TCTD) xử lý nợ xấu và giúp Tổng công ty này hoàn thành lộ trình cổ phần hoá trong năm 2018.

DATC mua khoản nợ hơn 1.000 tỷ từ ngân hàng có vốn Nhà nước đang tái cơ cấu

Ảnh minh họa.

Theo tin từ Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), ngày 29/11/017, DATC đã ký hợp đồng mua nợ với giá trị khoản nợ thực hiện giao dịch là 1.014 tỷ đồng. Bên bán nợ là TCTD thương mại có vốn Nhà nước đang trong quá trình tái cơ cấu và khách nợ là một Tổng Công ty lớn của Nhà nước đang thực hiện cổ phần hoá.

Thông qua Hợp đồng mua bán nợ, DATC sẽ hỗ trợ TCTD xử lý nợ xấu, thu hồi vốn để phục vụ hoạt động tái cơ cấu. Đồng thời cũng hỗ trợ Tổng Công ty Nhà nước cơ cấu lại tài chính để hoàn tất lộ trình cổ phần hoá vào năm 2018 theo kế hoạch của Chính phủ.

Theo kế hoạch, trong tháng 12/2017, DATC sẽ tiếp tục ký thêm một số hợp đồng mua nợ tồn đọng hỗ trợ xử lý nợ xấu cho một số TCTD và góp phần tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

Ra đời năm 2004, Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) là một mô hình xử lý nợ xấu khá phổ biến trên thế giới. Mục đích chính của DATC là thông qua việc mua bán xử lý nợ để hỗ trợ tái cơ cấu DNNN, đặc biệt là doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa. DATC mua lại quyền chủ nợ từ các ngân hàng với đối tượng là các khoản nợ xấu và thực hiện các giải pháp xử lý để thu nợ nhưng trọng tâm là cơ cấu lại doanh nghiệp vay để tạo giá trị gia tăng cho giao dịch mua bán nợ.

Trước đây, vào năm 2015, theo đề án được Chính phủ phê duyệt, DATC đã phát hành các trái phiếu và hối phiếu nhận nợ để hoán đổi khoản nợ gốc 600 triệu USD của SBIC. Một phần khoản nợ này đã được DATC mua lại và hủy bỏ gần đây.

Nửa đầu năm 2017, tổng doanh số mua nợ và tài sản đạt được của DATC là 898 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu là 806 tỷ đồng, giảm 7%.

Năm 2017, DATC dự kiến doanh thu hoạt động đem về 2.250 tỷ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ), tuy nhiên lãi sau thuế ước chỉ đạt 180 tỷ đồng (giảm 10%). Kế hoạch đầu tư trong năm 2017 là 1.050 tỷ đồng, bao gồm đầu tư thông qua hoạt động tái cơ cấu, chuyển nợ thành vốn góp tại 6 doanh nghiệp khách nợ với số vốn đầu tư khoảng 300 tỷ đồng.

Tin mới lên