Đô thị

Đấu giá 4 dự án thành phần tại tổ hợp FLC Quảng Bình

(VNF) - 4 khu đất này nằm trong quy hoạch chi tiết khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại và giải trí cao cấp FLC đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt vào năm 2016.

Đấu giá 4 dự án thành phần tại tổ hợp FLC Quảng Bình

Phối cảnh khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại và giải trí cao cấp FLC

Sở Tài chính Quảng Bình cho biết đơn vị đang phối hợp với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê đối với 4 khu đất thương mại dịch vụ tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh.

4 khu đất này nằm trong quy hoạch chi tiết khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại và giải trí cao cấp FLC (tổ hợp FLC Quảng Bình) đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt vào năm 2016.

Theo đó, Sở Tài chính Quảng Bình sẽ tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê đối với diện tích đất 62ha để thực hiện dự án khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh (dự án 3). Theo quy hoạch của tỉnh Quảng Bình, dự án 3 có tổng mức đầu tư tối thiểu 3.745 tỷ đồng.

Giá khởi điểm để đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê năm đầu tiên thực hiện dự án là 4,1 tỷ đồng.

Khu đất thứ 2 được bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê có diện tích 77ha để thực hiện dự án khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng FLC Faros (dự án 4). Theo quy hoạch, dự án 4 có tổng mức đầu tư tối thiểu 4.611,5 tỷ đồng. Giá khởi điểm để đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê năm đầu tiên thực hiện dự án là 6,68 tỷ đồng.

Khu đất thứ 3 có diện tích 16ha để thực hiện dự án công viên động vật hoang dã FLC Quảng Bình (dự án 5). Theo quy hoạch, dự án 5 có tổng mức đầu tư tối thiểu 322,2 tỷ đồng. Giá khởi điểm để đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê năm đầu tiên thực hiện dự án là 961,8 triệu đồng.

Khu đất thứ 4 có diện tích 157ha để thực hiện dự án FLC Quảng Bình Golf Links (dự án 6). Theo quy hoạch, dự án 6 có tổng mức đầu tư tối thiểu 1.242 tỷ đồng. Giá khởi điểm để đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê năm đầu tiên thực hiện dự án là 8,48 tỷ đồng.

Tại cả 4 khu đất nêu trên, tài sản trên đất là các cây phi lao, bạch đàn, tràm đã được thực hiện giải phóng mặt bằng với giá trị bồi thường thỏa thuận giữa các bên liên quan. Hình thức cho thuê đất là trả tiền thuê đất hàng năm, thời hạn thuê đất đến ngày 31/12/2085.

Người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện là tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư phù hợp với mục đích sử dụng đất là quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt.

Tổ chức kinh tế tham dự đấu giá sẽ được thẩm định xét duyệt hồ sơ từ ngày 28/7/2020. Những tổ chức đủ điều kiện và không đủ điều kiện sẽ được thông báo vào ngày 30/7/2020. Cả 4 cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức vào ngày 31/7/2020.

Năm 2019, Sở Tài chính Quảng Bình đã phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản đấu giá quyền sử dụng đất thuê để thực hiện 2 dự án (Dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh; Dự án đầu tư xây dựng công trình Club House). Tuy nhiên, 2 cuộc bán đấu giá này không thành công do chỉ có 1 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá.

Ngoài 4 dự án thành phần được đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê nêu trên, các dự án thành phần còn lại gồm: dự án công viên, thể thao mạo hiểm FLC Quảng Bình; dự án công viên, thể thao mạo hiểm FLC Faros Quảng Bình; dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 sẽ lần lượt được tổ chức đấu giá trong thời gian tới.

Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại và giải trí cao cấp FLC, tại xã Hải Ninh và xã Hồng Thuỷ, tỉnh Quảng Bình có tổng diện tích đất 1.976ha, gồm 10 dự án thành phần dưới đây:

Dự án trung tâm hội nghị, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình có diện tích 94,74ha.

Dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh diện tích 94,17ha.

Dự án khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh diện tích 74,9ha.

Dự án khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng FLC Faros diện tích 92,23ha.

Dự án công viên động vật hoang dã FLC Quảng Bình của Tập đoàn FLC diện tích 16,11ha.

Dự án FLC Quảng Bình Golf Links diện tích 249,45ha.

Dự án công viên, thể thao mạo hiểm FLC Quảng Bình của Tập đoàn FLC diện tích 454ha.

Dự án công viên, thể thao mạo hiểm FLC Faros Quảng Bình diện tích 357,28ha.

Dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 diện tích 20,4ha.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Club House diện tích 3,53ha.

Tin mới lên