Tài chính

Đấu thầu trái phiếu Chính phủ huy động được hơn 4.800 tỷ đồng

Ngày 26/2, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Đấu thầu trái phiếu Chính phủ huy động được hơn 4.800 tỷ đồng

Đấu thầu trái phiếu Chính phủ huy động được hơn 4.800 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ: TTXVN.

Tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành 6.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10, 15 và 30 năm, mỗi kỳ hạn 2.000 tỷ đồng.

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 4.821 tỷ đồng. Lãi suất huy động trái phiếu Chính phủ tại kỳ hạn 30 năm giảm mạnh, tại kỳ hạn 10 năm và 15 năm tăng nhẹ.

Cụ thể, trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm huy động được 1.666 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,79%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/2/2020).

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm huy động được 1.934 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,88%/năm, cao hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/2/2020).

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 30 năm huy động được 1.221 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,55%/năm, thấp hơn 0,15%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/2/2020).

Kể từ đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước huy động được 23.260 tỷ đồng thông qua hình thức đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại HNX.

Tin mới lên