Tài chính

Đề xuất doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn phí sử dụng hóa đơn điện tử

(VNF) - Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính đang xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về hóa đơn điện tử sửa đổi. Dự kiến nghị định này sẽ được Chính phủ ký ban hành cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9.

Đề xuất doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn phí sử dụng hóa đơn điện tử

Đề xuất doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn phí sử dụng hóa đơn điện tử. (Ảnh minh họa)

Theo Bộ Tài chính, Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ đã mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Tuy nhiên, sau 7 năm thực hiện nhiều quy định của Nghị định 04 đã không còn phù hợp, chưa tạo điều kiện pháp lý đầy đủ cho việc triển khai mở rộng hóa đơn điện tử (HĐĐT).

Chính vì vậy, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính đang xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về HĐĐT sửa đổi. Dự kiến Nghị định này sẽ được Chính phủ ký ban hành cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết với mục tiêu lớn nhất là áp dụng HĐĐT trên phạm vi toàn quốc, dự thảo Nghị định về HĐĐT quy định người bán hàng hóa dịch vụ là doanh nghiệp phải sử dụng HĐĐT.

Trong đó, các doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực điện; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; thương mại điện tử; siêu thị... được sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế (trừ trường hợp đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Đối với các tổ chức kinh tế còn lại, doanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Dự thảo nghị định cũng quy định cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên phải sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng có doanh thu năm liền trước liền kề từ 1 tỷ đồng trở lên cũng phải sử dụng HĐĐT có mã của xác thực được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế hoặc HĐĐT có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ thiết bị thanh toán không dùng tiền mặt có kết nối với ngân hàng.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc phải sử dụng HĐĐT nhưng có yêu cầu thì được sử dụng theo quy định.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh không có đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin để tự khởi tạo HĐĐT, nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp HĐĐT có mã xác thực theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp HĐĐT theo từng lần phát sinh.

Bộ Tài chính cũng cho biết để khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng HĐĐT, Bộ đã trình Chính phủ quy định Tổng cục Thuế sẽ cung cấp HĐĐT có mã xác thực không thu tiền đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao; các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thực hiện chương trình khởi nghiệp theo quy định của pháp luật,...

Các tổ chức cung cấp dịch vụ về HĐĐT và HĐĐT có mã xác thực được phép thu tiền dịch vụ theo thỏa thuận tại hợp đồng ký giữa tổ chức cung cấp dịch vụ và bên nhận dịch vụ.

Tin mới lên