Xe

Đề xuất gia hạn 4.400 tỷ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe lắp ráp trong nước

(VNF) - Bộ Tài chính vừa nghiên cứu soạn thảo dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước năm 2021, áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.

Đề xuất gia hạn 4.400 tỷ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe lắp ráp trong nước

Đề xuất gia hạn 4.400 tỷ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe lắp ráp trong nước

Theo đó, phương án đề xuất gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ kỳ tính thuế tháng 10 đến kỳ tính thuế tháng 11/2021, tổng số tháng gia hạn là 2 tháng. Tổng số thuế được gia hạn khoảng 4.400 tỷ đồng.

Cụ thể, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10/2021 chậm nhất là ngày 20/12/2021. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 11/2021 chậm nhất là ngày 30/12/2021.

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Theo lý giải của cơ quan chức năng, tình hình đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam; đồng thời dựa trên cơ sở những kết quả đạt được khi thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế thuế tiêu thụ đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo quy định tại Nghị định số 109/2020/NĐ-CP năm 2020, Bộ Tài chính tiếp tục xây dựng dự thảo Nghị định để gia han thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước năm 2021 đảm bảo phù hợp với quy định của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Xem thêm: Sẽ gia hạn chương trình ưu đãi thuế cho ô tô trong nước đến năm 2027?

 

 

 

Tin mới lên