Tài chính

Đề xuất tăng kịch khung thuế môi trường với xăng dầu, Bộ Tài chính dự thu thêm 15.000 tỷ/năm

(VNF) - Tại Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường, Bộ Tài chính đã đề xuất tăng kịch khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, lên 4.000 đồng/lít từ ngày 1/7/2018.

Đề xuất tăng kịch khung thuế môi trường với xăng dầu, Bộ Tài chính dự thu thêm 15.000 tỷ/năm

Đề xuất tăng kịch khung thuế môi trường với xăng dầu từ 1/7

Theo đề nghị của Bộ Tài chính, mức thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng sẽ điều chỉnh tăng từ 3.000 đồng/lít lên mức trần 4.000 đồng/lít; dầu diesel tăng từ 1.500 đồng/lít lên mức trần 2.000 đồng/lít; dầu mazut, dầu nhờn tăng từ 900 đồng/lít lên mức trần 2.000 đồng/lít; mỡ nhờn tăng từ 900 đồng/kg lên mức trần 2.000 đồng/kg.

Bộ Tài chính cho biết đề xuất tăng mức thuế môi trường với xăng dầu lên kịch khung như trên là do thuế nhập khẩu xăng dầu bị giảm theo cam kết hội nhập. Chẳng hạn như thuế nhập khẩu xăng từ khu vực ASEAN từ 20% hiện nay sẽ giảm xuống 8% từ năm 2021 - 2022, 5% vào năm 2023 và 0% từ năm 2024-2027; thuế nhập khẩu với xăng nhập khẩu từ Hàn Quốc giảm về 10% từ năm 2018-2020 và còn 8% từ năm 2021-2027...

Mặt khác, theo Bộ Tài chính, giá bán lẻ xăng dầu ở Việt Nam cơ bản đang thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới nói riêng và nhiều nước khác trong khu vực ASEAN hay Trung Quốc…

Ngoài ra, để khuyến khích hơn nữa việc sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên than, khuyến khích sử dụng nhiên liệu thay thế, Bộ Tài chính cũng đưa ra đề nghị tăng thuế đối với các mặt hàng như than, dung dịch HCFC và túi nilon.

Cụ thể, than antraxit tăng thuế từ 20.000 đồng/tấn lên 30.000 đồng/tấn. Than nâu, than mỡ, than đá khác tăng mức thuế từ 10.000 đồng/tấn lên 15.000 đồng/tấn. Dung dịch HCFC tăng mức thuế từ 4.000 đồng/kg lên mức trần 5.000 đồng/kg.

Túi nilon thuộc diện chịu thuế đề nghị tăng mức thuế bảo vệ môi trường từ 40.000 đồng/kg lên mức trần 50.000 đồng/kg.

Ngân sách thêm gần 15.000 tỷ mỗi năm từ tăng thuế môi trường với xăng dầu

Bộ Tài chính cho biết đã tính toán những tác động tới ngân sách nhà nước. Theo đó, tổng số thu thuế bảo vệ môi trường dự kiến khoảng 57.312 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 15.684,2 tỷ đồng/năm. Trong đó, số thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu dự kiến khoảng 55.591 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 14.863 tỷ đồng/năm.

Số thu thuế dự kiến đối với than đá khoảng 1.590,0 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 795,0 tỷ đồng/năm. Số thu thuế bảo vệ môi trường dự kiến đối với dung dịch HCFC khoảng 63,5 tỷ đồng/năm, tăng 12,7 tỷ đồng/năm. Đối với túi nilon thuộc diện chịu thuế, số thu thuế bảo vệ môi trường dự kiến khoảng 67,5 tỷ đồng/năm, tăng 13,5 tỷ đồng/năm.

Cùng với số thu thuế bảo vệ môi trường tăng lên, số thu thuế giá trị gia tăng đối với các hàng hóa này cũng sẽ tăng lên khoảng 1.568,4 tỷ đồng. Khi đó, tổng số thu ngân sách nhà nước dự kiến tăng lên khoảng 17.252,6 tỷ đồng/năm.

Tin mới lên