Tài chính

Đến hết năm 2017, DATC vẫn còn gần 20.000 tỷ đồng phải thu SBIC

(VNF) - Phần lớn tài sản của DATC tập trung ở các khoản phải thu Tổng công ty Công nghiệp Tàu Thủy – SBIC (tiền thân là Vinashin) với quy mô lên đến 19.299 tỷ đồng.

Đến hết năm 2017, DATC vẫn còn gần 20.000 tỷ đồng phải thu SBIC

Đến hết năm 2017, DATC vẫn còn gần 20.000 tỷ đồng phải thu SBIC.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, theo đó, DATC ghi nhận doanh thu thuần 2.246 tỷ đồng trong năm qua, tăng 29% so với năm 2016. Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 319 tỷ đồng, tăng 48%.

Năm 2017, DATC cũng ghi nhận 193 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm 24% so với năm 2016. Trong khi đó, chi phí tài chính ở mức 13,5 tỷ đồng, tăng 39%; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 114 tỷ đồng, tăng 27%.

Tựu chung, lợi nhuận trước thuế năm 2017 của DATC đạt 395 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,4% so với năm 2016.

Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng tài sản của DATC ở mức 26.310 tỷ đồng, giảm 3,3% so với hồi đầu năm. Trong đó, phần lớn tài sản của DATC tập trung ở các khoản phải thu Tổng công ty Công nghiệp Tàu Thủy – SBIC (tiền thân là Vinashin) với quy mô lên đến 19.299 tỷ đồng.

Đi vào chi tiết, khoản phải thu lớn nhất là phải thu SBIC do phát hành trái phiếu dài hạn với tổng trị giá 14.787 tỷ đồng; phải thu do SBIC phát hành hối phiếu dài hạn với tổng trị giá 4.492 tỷ đồng; phải thu lãi TPTN khi SBIC trả nợ trước hạn 11,2 tỷ đồng và phí TPTN SBIC 7,4 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của DATC, kết thúc năm 2017, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi của doanh nghiệp này lên đến 632 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là dự phòng phải thu khó đòi từ hoạt động mua bán nợ (513 tỷ đồng). Ngoài ra, DATC còn có các khoản dự phòng đầu tư góp vốn vào đơn vị khác với quy mô 224 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý khác là việc DATC gửi ngân hàng kỳ hạn ngắn (không quá 1 năm) với lượng gửi tới 3.299 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đến hết ngày 31/12/2017 của DATC ở mức 5.711 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,7% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức 20.599 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,7%; trong đó phải trả do phát hành Trái phiếu quốc tế là 10.307 tỷ đồng, phải trả do phát hành Trái phiếu trong nước là 4.788 tỷ đồng và phải trả do phát hành Hối phiếu dài hạn là 4.492 tỷ đồng.

Tại thời điểm kết thúc năm 2017, tổng nợ gốc mua lại của DATC là 14.162 tỷ đồng; trong đó nợ gốc mua lại theo thỏa thuận chiếm 79,8%, nợ gốc nhận bàn giao chiếm 19,9%, còn lại là nợ gốc mua lại theo chỉ định và nợ phải thu doanh nghiệp tự xử lý trước bàn giao. Tổng giá trị tài sản thế chấp, cầm cố của khoản nợ ở mức gần 6.500 tỷ đồng.

Tin mới lên