Thị trường

Điểm chuẩn, điểm sàn xét tuyển Đại học Tài chính và Quản trị kinh doanh năm 2018

(VNF) - Đại học Tài chính và Quản trị kinh doanh vừa công bố ngưỡng xét tuyển năm 2018 (điểm sàn xét tuyển). Cụ thể, mức điểm sàn xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT quốc gia 2018 thí sinh phải đạt từ 15 điểm trở lên mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào các ngành của Đại học Tài chính và Quản trị kinh doanh.

Điểm chuẩn, điểm sàn xét tuyển Đại học Tài chính và Quản trị kinh doanh năm 2018

Điểm chuẩn, điểm sàn xét tuyển trường ĐH Tài chính và Quản trị kinh doanh năm 2018. (Ảnh minh họa)

Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh năm 2018 thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển trên cơ sở kết quả thi THPT quốc gia (phương thức 1) và xét tuyển trên cơ sở kết quả học tập lớp 12 trung học phổ thông (phương thức 2).

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh là 800 thí sinh. Trong đó, phương thức 1 là 30% tổng chỉ tiêu (240) và phương thức 2 là 70% tổng chỉ tiêu (560).

Mã số ngành và tổ hợp xét tuyển Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh:

TT

Ngành đào tạo

Mã Ngành

Khối, tổ hợp môn thi/bài thi THPT quốc gia hoặc môn học dùng xét tuyển

 

Kinh tế

7310101

1.Toán, Vật Lý, Hóa Học (A00)

2. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh (A01)

3. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)

4. Ngữ Văn, Toán, Địa Lý (C04)

 

Quản trị kinh doanh

7340101

1. Toán, Vật Lý, Hóa Học (A00)

2.Toán, Vật Lý, Tiếng Anh (A01)

3. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)

4. Ngữ Văn, Toán, Địa Lý (C04)

 

Kinh doanh quốc tế

7340120

1.Toán, Vật Lý, Hóa Học (A00)

2. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh (A01)

3. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)

4. Toán, Hóa, Tiếng Anh ( D07)

 

Tài chính – Ngân hàng

7340201

1. Toán, Vật Lý, Hóa Học (A00)

2.Toán, Vật Lý, Tiếng Anh (A01)

3. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)

4. Ngữ Văn, Toán, Hóa Học (C02)

 

Kế toán

7340301

1. Toán, Vật Lý, Hóa Học (A00)

2.Toán, Vật Lý, Tiếng Anh (A01)

3. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)

4. Ngữ Văn, Toán, Lịch Sử (C03)

 

Kiểm toán

7340302

1. Toán, Vật Lý, Hóa Học (A00)

2.Toán, Vật Lý, Tiếng Anh (A01)

3. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)

4. Ngữ Văn, Toán, Vật Lý (C01)

 

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

1. Toán, Vật Lý, Hóa Học (A00)

2.Toán, Vật Lý, Tiếng Anh (A01)

3. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)

4. Ngữ Văn, Vật Lý, Tiếng Anh (D11)


Đối với xét tuyển vào Đại học Tài chính và Quản trị kinh doanh trên cơ sở kết quả thi THPT quốc gia
, điểm xét tuyển được tính theo công thức:

ĐXT= Điểm môn thi 1 + Điểm môn thi 2 + Điểm môn thi 3 + Điểm ưu tiên

Trong đó: Điểm ưu tiên bao gồm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TTBGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy được sửa đổi, bổ sung tên và một số điều tại Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với tổ hợp môn thi có môn ngoại ngữ thì phải dự thi môn ngoại ngữ, kể cả trường hợp được miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT. Nhà trường không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ và không sử dụng điểm thi được bảo lưu trong kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển.

Điểm sàn xét tuyển vào Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh phải đạt tối thiểu từ 15 điểm trở lên mới đủ điều kiện.

Đối với xét tuyển vào Đại học Tài chính và Quản trị kinh doanh trên cơ sở kết quả học tập lớp 12 THPT, điểm xét tuyển được tính theo công thức:

ĐXT = Điểm CN lớp 12 môn 1 + Điểm CN lớp 12 môn 2 + Điểm CN lớp 12 môn 3 + Điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên bao gồm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy được sửa đổi, bổ sung tên và một số điều tại Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm xét tuyển phải đạt tối thiểu từ 18 điểm trở lên

Nguyên tắc xét tuyển:

Đối với xét tuyển vào Đại học Tài chính và Quản trị kinh doanh trên cơ sở kết quả thi THPT quốc gia:

Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

Trường hợp các thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau đối với các tổ hợp xét tuyển theo môn thi, Trường ưu tiên xét tuyển những thí sinh có điểm thi cao hơn theo thứ tự ưu tiên của từng môn thi như sau: Tiếng Anh (ưu tiên 1) - Toán (ưu tiên 2) – Ngữ văn (ưu tiên 3) – Vật lý (ưu tiên 4) – Hóa học (ưu tiên 5) – Lịch sử ( ưu tiên 6) – Địa lý (ưu tiên 7).

Sau khi xét tuyển mỗi đợt nếu chưa đủ chỉ tiêu thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường sẽ quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

Đối với xét tuyển vào Đại học Tài chính và Quản trị kinh doanh trên cơ sở kết quả học tập lớp 12 THPT:

Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

Trường hợp thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau, Nhà trường ưu tiên xét tuyển những thí sinh có điểm cả năm lớp 12 các môn học cao hơn theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau: Tiếng Anh (ưu tiên 1) - Toán (ưu tiên 2) - Ngữ văn (ưu tiên 3) - Vật lý (ưu tiên 4) - Hóa học (ưu tiên 5).

Xem thêm: 

>>> Điểm xét tuyển Đại học Tài chính Marketing năm 2018 từ 15,5 điểm

>>> Điểm chuẩn, điểm sàn xét tuyển Học viện Tài chính (AOF) năm 2018

Tin mới lên