Diễn đàn VNF

Dự thảo nghị định thi hành Luật Đầu tư ‘quên’ nhiều nội dung quan trọng

(VNF) – Góp ý cho dự thảo “Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư”, luật sư Nguyễn Hưng Quang và cộng sự đã chỉ ra nhiều nội dung quan trọng của Luật Đầu tư cần được quy định chi tiết nhưng dự thảo lại không nhắc đến.

Dự thảo nghị định thi hành Luật Đầu tư ‘quên’ nhiều nội dung quan trọng

Dự thảo nghị định thi hành Luật Đầu tư ‘quên’ nhiều nội dung quan trọng

Cụ thể, khoản 2, điểm (đ) Điều 69 Luật Đầu tư 2020 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư có đặt ra trách nhiệm Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc “xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế giải quyết vướng mắc của nhà đầu tư, phòng ngừa tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư” (điểm đ).

Tuy nhiên, dự thảo nghị định lại chưa có bất kỳ một điều khoản nào hướng dẫn cụ thể về cơ chế này.

Theo luật sư Quang, việc không quy định nội dung này tại dự thảo nghị định lần này sẽ làm chậm lại quá trình xây dựng cơ chế phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế trong khi nguy cơ về xảy ra các tranh chấp đầu tư quốc tế ngày một gia tăng.

“Như vậy, dự thảo nghị định mới chỉ tập trung nhiều vào việc cải thiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư mà chưa quy định hay hướng dẫn những vấn đề cấp thiết đối với hoạt động đầu tư để tạo ra một môi trường đầu tư có tính cạnh tranh, ổn định, công bằng và an toàn cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài”, luật sư Quang lưu ý.

Ngoài nội dung này, luật sư Quang cũng chỉ ra Điều 26 Luật Đầu tư 2020 về thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đã quy định: “Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế quy định tại Điều này”.

Tuy nhiên, Điều 62 của dự thảo nghị định không quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần cho nhà đầu tư, trong khi đây là một nội dung rất quan trọng.

Một nội dung quan trọng khác cũng chưa được dự thảo nghị định đề cập là Điều 20 Luật Đầu tư. Điều luật này quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt và giao “Chính phủ quy định chi tiết Điều này”.

Theo luật sư Quang, nội dung này cần thiết phải có hướng dẫn thi hành sớm để có thể thu hút các nhà đầu tư lớn (trong và ngoài nước) tham gia thực hiện các dự án trọng điểm, dự án có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 cũng đã nêu rõ cần phải “xây dựng thể chế, chính sách ưu đãi vượt trội, cạnh tranh quốc tế tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi thu hút các dự án lớn, trọng điểm quốc gia, dự án công nghệ cao..., thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia đầu tư, đặt trụ sở và thành lập các trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D), trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam”.

“Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư nước ngoài trên thế giới đang có xu hướng dịch chuyển, biến động theo hướng có lợi cho Việt Nam thì việc chậm trễ hướng dẫn cụ thể vấn đề này sẽ làm giảm khả năng thu hút hoạt động đầu tư của các tập đoàn lớn, hay đầu tư vào hoạt động có hàm lượng tri thức cao”, luật sư Quang cho biết.

Tin mới lên