Tài chính tiêu dùng

FE Credit báo lãi trước thuế 6 tháng đạt 2.131 tỷ đồng, góp nửa lợi nhuận VPBank

(VNF) - Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (FE Credit) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019 với lợi nhuận trước thuế đạt 2.131 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2018.

FE Credit báo lãi trước thuế 6 tháng đạt 2.131 tỷ đồng, góp nửa lợi nhuận VPBank

FE Credit báo lãi trước thuế 6 tháng đạt 2.131 tỷ đồng, đóng góp nửa lợi nhuận VPBank. (Ảnh minh họa)

6 tháng đầu năm 2019, FE Credit đóng góp 49% cho lãi hợp nhất trước thuế của VPBank, trong khi tỷ lệ này là 45% trong cả năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của FE Credit đạt 8.508 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng gấp 5,8 lần lên 259 tỷ, chủ yếu nhờ thu phí hỗ trợ và hoa hồng bảo hiểm tăng lên đáng kể (tăng 320 tỷ tương đương tăng 40% lên 1.110 tỷ đồng).

Nửa đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của FE Credit đạt 8.983 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018. Chi phí hoạt động cũng tăng mạnh 31% chủ yếu do tăng chi phí cho nhân viên. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 6.216 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng nhẹ 13% lên 4.085 tỷ đồng.

Tính đến 30/6, tổng tài sản của FE Credit đạt 64.768 tỷ đồng, tăng 7,7% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng hơn 9% lên 58.300 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2018, dư nợ cho vay khách hàng của FE Credit tăng 19%. 

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay đến cuối tháng 6 của FE Credit là 5,35%, giảm so với mức 5,98% hồi đầu năm.

Sở hữu hơn 50% thị phần toàn quốc, FE Credit hiện đang cung cấp dịch vụ vay tiêu dùng tín chấp với các sản phẩm chủ đạo như: vay tiền mặt, vay mua xe máy, vay mua thiết bị điện tử gia dụng và thẻ tín dụng. Hiện FE Credit phục vụ gần 10 triệu khách hàng, hợp tác với hơn 8.500 đối tác tại hơn 12.000 điểm bán hàng.

Tin mới lên