Tài chính

FPT lãi hơn 3.800 tỷ đồng sau 9 tháng

(VNF) - Trong 9 tháng năm 2020, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 21.164 tỷ đồng và 3.814 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 8% và 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

FPT lãi hơn 3.800 tỷ đồng sau 9 tháng

FPT lãi hơn 3.800 tỷ đồng sau 9 tháng

Ngày 22/10, FPT cho biết trong 9 tháng, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của tập đoàn này đạt 21.164 tỷ đồng và 3.814 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 8% và 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ lần lượt tăng trưởng 8% và 7%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 3.264 đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. 

Cụ thể, mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài của FPT trong 9 tháng đạt doanh thu 8.779 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 1.418 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 12,6% và 13,8% so với 9 tháng năm 2019. Trong đó, các thị trường kiểm soát dịch bệnh tốt như Nhật Bản và châu Á Thái Bình Dương (APAC) có mức tăng trưởng doanh thu tốt, tương ứng 9% và 44% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, các công nghệ số mới như điện toán đám mây, Internet vạn vật, Low code (nền tảng phát triển phần mềm ít phải lập trình nhất), cũng mang về cho FPT 2.473 tỷ đồng từ doanh thu chuyển đổi số, tăng trưởng 41% so với cùng kỳ.

Riêng trong quý III, tổng giá trị hợp đồng ký mới của khối công nghệ tăng trưởng 48% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài, giá trị hợp đồng ký mới trong 9 tháng đạt 9.595 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Với khối giáo dục, FPT cho biết đây cũng là mảng tăng trưởng mạnh về số lượng học sinh, sinh viên. Trong tháng 9, toàn khối giáo dục có 14.614 học sinh, sinh viên tuyển mới cho các chương trình cao đẳng, liên kết quốc tế và giáo dục phổ thông, tăng trưởng 59% so với cùng kỳ. Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng số học sinh, sinh viên của khối giáo dục đạt 56.711.

Tin mới lên