Tài chính

FPT Online báo lãi sau thuế bán niên 102 tỷ đồng, tăng gần 22%

(VNF) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online, UPCoM: FOC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021, trong đó dù doanh thu và lợi nhuận bán niên đều tăng trưởng 2 chữ số nhưng lại hoàn thành chưa đến một nửa kế hoạch đề ra.

FPT Online báo lãi sau thuế bán niên 102 tỷ đồng, tăng gần 22%

FPT Online báo lãi sau thuế bán niên 102 tỷ đồng, tăng trưởng gần 22%

Doanh thu thuần quý II của FPT Online đạt hơn 157 tỷ đồng, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, giá vốn hàng bán chỉ tăng ở mức 12%, giúp lợi nhuận gộp của FPT Online tăng mạnh 43% so với quý II/2020, đạt hơn 113 tỷ đồng.

Biên lãi gộp được cải thiện thêm hơn 5 điểm phần trăm lên 72,22%.

Hoạt động tài chính của FPT Online lỗ gần 1,3 tỷ đồng trong quý II, trong khi cùng kỳ lãi hơn 17,7 tỷ đồng.

Khấu trừ đi các loại chi phí, FPT Online báo lãi sau thuế quý II đạt hơn 60,7 tỷ đồng, tăng gần 30% so với quý II/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty ghi nhận hơn 278 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 102 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng ở mức 26% và gần 22% so với cùng kỳ năm 2020.

ĐHCĐ thường niên năm 2021 của FPT Online diễn ra vào cuối tháng 3 vừa qua đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu mục tiêu đạt 700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 310 tỷ đồng.

Với kết quả thu được trong 2 quý đầu năm, dù đạt được mức tăng trưởng 2 chữ số, FPT Online chỉ hoàn thành lần lượt 39,8% kế hoạch về doanh thu và 41% kế hoạch về lợi nhuận, đều chưa đến một nửa kế hoạch cả năm.

Được biết, trong quý II vừa qua, FPT Online đã tiến hành thanh toán hơn 294 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông, tương đương tỷ lệ thực hiện 200%. Công ty dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 cho các cổ đông với tỷ lệ không thấp hơn 50%.

Cổ phiếu FOC mở cửa phiên 20/7 ở mức giá 104.800 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 1.500 tỷ đồng.

Tin mới lên