M&A

Gilimex muốn thoái toàn bộ vốn tại Dệt May Gia Định

(VNF) - Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, HoSE: GIL) vừa thông qua kế hoạch chuyển nhượng vốn mà công ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định (Dệt May Gia Định).

Gilimex muốn thoái toàn bộ vốn tại Dệt May Gia Định

Gilimex muốn thoái toàn bộ vốn tại Dệt May Gia Định.

Theo đó, HĐQT Gilimex dự kiến chuyển nhượng 25,91% vốn điều lệ tại Dệt May Gia Định và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc chuyển nhượng.

Tính tới 31/3/2022, Dệt May Gia Định có vốn điều lệ là 627,4 tỷ đồng, là công ty liên kết do Gilimex sở hữu 25,91% vốn (tương đương 162,56 tỷ đồng).

Dệt May Gia Định có địa chỉ tại số 10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. HCM. Tiền thân của công ty là Xí nghiệp Dệt số 3. Đến năm 1992, Công ty Dệt may Gia Định được thành lập theo Quyết định số 190/QĐ-UB ngày 09/12/1992 của UBND TP. HCM.

Ngày 09/12/2005, UBND TP đã ban hành Quyết định về việc tổ chức lại Công ty Dệt may Gia Định hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con, gồm có 15 công ty, trong đó Công ty Dệt may Gia Định là công ty mẹ 100% vốn nhà nước (2 công ty con, 12 công ty liên kết, liên doanh). Ngày 09/9/2010, Công ty được chuyển đổi sang Công ty TNHH Một thành viên Dệt may Gia Định.

Đến ngày 5/8/2016, Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định được chính thức chuyển đổi sang Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022 được Gilimex công bố trước đó, năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 250 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,6% và 24,4% so với thực hiện cùng kỳ. Tỷ lệ cổ tức năm nay dự kiến trong khoảng 15% đến 30%.

Tại đại hội, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt ngân sách đầu tư cho năm nay, bao gồm 1.500 tỷ đồng phát triển sản xuất kinh doanh và 2.000 tỷ đồng vay ngân hàng để tài trợ vốn hoạt động.

HĐQT Gilimex cũng đề xuất phát hành thông qua đại lý 100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển. Mục đích phát hành là để bổ sung nguồn bốn hoạt động sản xuất kinh doanh trung và dài hạn. Số trái phiếu này sẽ được chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp và bị hạn chế giao dịch trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Kỳ hạn trái phiếu sẽ được thỏa thuận với nhà đầu tư, tối thiểu một năm, tối đa 5 năm kể từ ngày phát hành. Lãi trái phiếu tùy thuộc vào lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành, căn cứ vào thỏa thuận với nhà đầu tư. Thời điểm trả lãi sẽ được HĐQT quyết định và thỏa thuận với nhà đầu tư.

Năm 2021, Gilimex ghi nhận doanh thu tăng 20,1% lên 4.150,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 6,9% lên 330,6 tỷ đồng. Về phương án phân phối lợi nhuận năm trước, Gilimex dự kiến sẽ trả cổ tức tổng tỷ lệ 25%, với 10% tiền mặt và 15% cổ phiếu.

Tin mới lên