Tài chính

Gửi ngân hàng gần 44.000 tỷ, VNPT thu lãi gần 2.700 tỷ đồng

(VNF) - Khoản tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn 43.943 tỷ đồng, tương đương 1,9 tỷ USD, đem về cho VNPT gần 2.700 tỷ đồng lợi nhuận tài chính mỗi năm.

Gửi ngân hàng gần 44.000 tỷ, VNPT thu lãi gần 2.700 tỷ đồng

Doanh thu hợp nhất năm 2020 của VNPT đạt 50.515 tỷ đồng.

Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2020 với doanh thu hợp nhất 50.515 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5.717 tỷ đồng. Với công ty mẹ VNPT, doanh thu năm 2020 đạt 40.644 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.432 tỷ đồng.

Tập đoàn VNPT sở hữu 3 công ty con gồm: Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT – Vinaphone), Tổng công ty Truyền thông (VNPT – Media) và Công ty TNHH MTV Cáp quang.

Tổng tài sản hợp nhất của VNPT tại thời điểm 31/12/2020 ghi nhận gần 99.240 tỷ đồng. Trong đó tài sản cố định gần 38.950 tỷ đồng và đặc biệt là khoản tiền mặt, đầu tư tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp ghi nhận ở mức 43.943 tỷ đồng, tương đương 1,9 tỷ USD.

Khoản tiền mặt, đầu tư tài chính ngắn hạn này đem về cho VNPT gần 2.700 tỷ đồng lợi nhuận tài chính mỗi năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả cuối kỳ 29.940 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu ở mức gần 69.300 tỷ đồng.

Báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2020 của VNPT.

Trong năm 2021, VNPT đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất công ty mẹ  - tập đoàn là 45.165 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế công ty mẹ tập đoàn là 5.356 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng.

Trước đó, VNPT cũng đã công bố báo cáo chế độ tiền lương, thưởng của doanh nghiệp trong năm 2020. Theo báo cáo này, số người lao động của VNPT năm 2020 là 22.842 người, trong khi đó quỹ tiền lương của doanh nghiệp này trong năm 2020 là 6.838 tỷ đồng. Mức lương bình quân của người lao động tại VNPT năm 2020 là 24,95 triệu đồng/người/tháng.

Với vị trí quản lý (gồm: thành viên HĐTV, kiểm soát viên, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và kế toán trưởng), trong năm 2020, VNPT có 10,6 người nắm giữ các vị trí này.

Đáng chú ý, những vị trí này có mức thu nhập bình quân năm 2020 lên tới 117,66 triệu đồng. Mức thu nhập này bao gồm mức tiền lương bình quân là hơn 100 triệu đồng, kèm theo là các khoản tiền thưởng.

Xem thêm >>> Năm 2020, lãnh đạo VNPT mỗi tháng nhận hơn 100 triệu đồng tiền lương

Tin mới lên