Tài chính

Hà Nội: 153 đơn vị nợ hơn 304 tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất

(VNF) - Cục Thuế TP. Hà Nội vừa công khai đợt tháng 9/2018 danh sách 153 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất với tổng số tiền hơn 304 tỷ đồng.

Hà Nội: 153 đơn vị nợ hơn 304 tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất

Cục thuế TP. Hà Nội vừa công khai danh sách 153 đơn vị nợ hơn 304 tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất. (Ảnh minh họa)

Trong đó có 6 doanh nghiệp nợ hơn 15 tỷ đồng tiền thuê đất và 147 doanh nghiệp nợ thuế, phí với số tiền gần 290 tỷ đồng. 

Đối với các doanh nghiệp nợ tiền thuê đất, đứng đầu danh sách là Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Bắc Qua với số nợ tính đến ngày 31/7/2018 là hơn 7,2 tỷ đồng. Tiếp theo là Công ty Cổ phần tập đoàn điện tử công nghiệp Việt Nam nợ gần 4,3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần khoáng sản và cơ khí (cũ là Công ty khoáng chất công nghiệp & cơ khí mỏ GEOVICO) nợ gần 2 tỷ đồng,...

Trong số 147 doanh nghiệp nợ thuế, phí đăng công khai đợt này có 45 doanh nghiệp nợ với số tiền 212,5 tỷ đồng, Cục Thuế đã đăng công khai từ các năm trước (năm 2015, 2016 hoặc 2017). Tuy nhiên, số nợ của các doanh nghiệp này còn lớn nên Cục Thuế tiếp tục công khai lại đối với các đơn vị này trong đợt tháng 9/2018. Đứng đầu danh sách nợ thuế, phí công khai lần này là Công ty Cổ phần Linh gas Việt Nam với số nợ tính đến ngày 31/7/2018 là 41,4 tỷ đồng.

Danh sách 45 doanh nghiệp chây ì nợ thuế phí được Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục công khai lần này, bạn đọc quan tâm có thể xem tại đây!

Tin mới lên