Tiêu điểm

Hà Nội sáp nhập 4 ban quản lý dự án

(VNF) - Sáng 16/5, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà đã công bố quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc sáp nhập 4 Ban quản lý dự án (BQLDA) của thành phố thành 2 ban.

Hà Nội sáp nhập 4 ban quản lý dự án

Hà Nội sáp nhập 4 ban quản lý dự án thành 2 ban.

Cụ thể, UBND thành phố Hà Nội quyết định thành lập BQLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố trên cơ sở hợp nhất BQLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố và BQLDA đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố cũng quyết định thành lập BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố trên cơ sở hợp nhất BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố và BQLDA đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội thành phố.

Ngoài ra, bà Vũ Thu Hà cũng công bố các quyết định của Chủ tịch UNBD thành phố Hà Nội về bổ nhiệm chức vụ giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội đối với ông Đồng Phước An (sinh năm 1973), Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội.

Cùng với đó là quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về bổ nhiệm chức vụ giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội đối với ông Hoàng Trọng Tùng (sinh năm 1974), Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

Giám đốc Sở Nội vụ cũng công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội đối với: ông Nguyễn Ngọc Tường, sinh ngày 23/10/1966; ông Hoàng Mạnh Trường, sinh ngày 27/2/1962; ông Lương Thanh Phong, sinh ngày 29/5/1965; ông Lê Văn Bính, sinh ngày 20/6/1976; ông Phạm Đình Tuấn, sinh ngày 17/6/1965; ông Đàm Xuân Dũng, sinh ngày 23/10/1972; ông Đỗ Việt Hưng, sinh ngày 1/1/1975.

Cùng với đó, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội đối với: ông Hà Văn Khanh, sinh ngày 19/5/1962; ông Vũ Mạnh Tuấn, sinh ngày 4/4/1972; ông Đàm Văn Hân, sinh ngày 12/6/1974; ông Đặng Việt Trung, sinh ngày 17/5/1969; ông Chu Mạnh Tuấn, sinh ngày 26/11/1976.

Sau khi 2 BQLDA mới được thành lập, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đề nghị ông Đồng Phước An và ông Hoàng Trọng Tùng cùng tập thể ban lãnh đạo đơn vị khẩn trương rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của 2 Ban, đảm bảo chế độ, chính sách hợp lý cho các cán bộ lãnh đạo cũng như viên chức, người lao động để họ yên tâm công tác đồng thời rà soát, kiểm đếm khối lượng công việc đã thực hiện, các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo để tiếp tục triển khai, thực hiện các dự án đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng lưu ý việc thực hiện và thúc đẩy giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy, phục hồi phát triển kinh tế-xã hội.

"UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, và thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, và ngày trong tuần này, các tổ công tác của UBND thành phố sẽ triển khai kiểm điểm tiến độ thực hiện", ông Chu Ngọc Anh nêu rõ.

Tin mới lên