M&A

Hà Nội 'siết chặt' hoạt động đấu giá tài sản

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5839/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận/huyện/thị xã, các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg, ngày 2/11/2020, của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội 'siết chặt' hoạt động đấu giá tài sản

(Ảnh minh họa)

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 40/CT-TTg, ngày 2/11/2020, về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản, UBND thành phố yêu cầu Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố; cung cấp thông tin về tổ chức hành nghề đấu giá đến các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp, theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tổ chức đấu giá tài sản; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên, người tham gia đấu giá và những tổ chức, các nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá tài sản; tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, cũng như việc tuân thủ quy định pháp luật, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ đấu giá viên.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát quy định của pháp luật về xác định giá để làm giá khởi điểm đối với tài sản đấu giá là tài sản công; bảo đảm giá khỏi điểm của tài sản đấu giá sát với giá thị trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thẩm định giá tài sản; quy trình, quy chuẩn tổ chức định giá của các tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá trên địa bàn thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện và hướng dẫn UBND các quận/huyện/thị xã thực hiện quy trình, quy chuẩn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; định giá, xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Công an thành phố chỉ đạo các phòng chức năng, công an quận/huyện/thị xã tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự tại các cuộc đấu giá; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá theo quy định của pháp luật; phát hiện, đấu tranh với các tổ chức, nhóm lợi ích cấu kết với người có thẩm quyền nhằm chi phối các cuộc đấu giá, hoạt động mang tính xã hội “đen”.

Chỉ đạo công an quận/huyện/thị xã triển khai các biện pháp hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự các cuộc đấu giá tại địa phương theo đề nghị của người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản; tăng cường các biện pháp trấn áp tội phạm trong hoạt động đấu giá thông qua các chuyên án, nhất là các băng nhóm tội phạm, thông đồng, dìm giá trong các cuộc đấu giá tài sản.

UBND các quận/huyện/thị xã chỉ đạo thực hiện việc tổ chức đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; giám sát quá trình đấu giá tài sản; bảo đảm an ninh, trật tự cuộc đấu giá diễn ra trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp, hỗ trợ thực hiện việc bàn giao tài sản trúng đấu giá là đất, nhà trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trong công văn này, UBND thành phố đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hà Nội tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra và giám sát hoạt động xử lý nợ, xử lý tài sản bảo đảm của các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố cũng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố chỉ đạo Viện Kiểm sát cấp huyện tăng cường giám sát hoạt động đấu giá tài sản đối với tài sản thi hành án trên địa bàn thành phố.

Trưởng các tổ chức đấu giá tài sản tăng cường thông tin, quán triệt các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản để đấu giá viên của tổ chức mình thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản và các quy định của pháp luật khác có liên quan, cũng như tuân thủ đúng quy tắc đạo đức nghề nghiệp của đấu giá viên; tạo điều kiện để đấu giá viên thuộc tổ chức mình tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn…

Tin mới lên