Tài chính

Hà Nội thanh tra 100 đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội trên 6 tháng

Thanh tra Thành phố Hà Nội vừa công bố quyết định thanh tra các đơn vị nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2018 đến hết thời điểm thanh tra.

Hà Nội thanh tra 100 đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội trên 6 tháng

Hà Nội thanh tra 100 đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội trên 6 tháng.

Theo Bảo hiểm Xã hội Hà Nội, cơ quan Thanh tra thành phố sẽ chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan thanh tra 100 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên 6 tháng.

Đoàn thanh tra gồm có 4 tổ công tác là cán bộ từ các cơ quan của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động thành phố, Bảo hiểm Xã hội thành phố. Mỗi tổ công tác thực hiện thanh tra tại 25 đơn vị, thời gian thanh tra mỗi đơn vị là 2 ngày.

Các doanh nghiệp có tên trong danh sách thanh tra thuộc nhiều lĩnh vực: Xây dựng, giao thông, thương mại dịch vụ, sản xuất... Các doanh nghiệp này đều có số nợ bảo hiểm xã hội kéo dài trên 6 tháng và sử dụng số lượng lao động khá lớn, gây hậu quả nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Nội dung thanh tra sẽ tập trung vào việc thu, trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, và việc chấp hành Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế của các đơn vị được thanh tra, xác định rõ số tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đoàn thanh tra cũng làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm, giải pháp khắc phục của đơn vị trong việc thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Cũng theo cơ quan thanh tra, trường hợp các đơn vị được thanh tra tự giác chấp hành nộp đầy đủ số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đoàn thanh tra tiếp nhận hồ sơ và báo cáo người ra quyết định Đoàn thanh tra xem xét, giải quyết, có quyết định dừng thanh tra tại đơn vị.

Tin mới lên