Thị trường

Hà Tĩnh cho phép chuyển đổi 24,4ha đất rừng làm nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II

(VNF) - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng 36,5ha đất rừng sang thực hiện 3 dự án trên địa bàn, trong đó có dự án nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II.

Hà Tĩnh cho phép chuyển đổi 24,4ha đất rừng làm nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II

Dự án Nahaf máy điện BOT Vũng Áng II

Theo Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Kỳ họp thứ 2 ngày 17/7/2021 thông qua chủ trương chuyển đổi 36,492ha đất rừng sang mục đích thực hiện 3 dự án trên địa bàn.

Theo đó, Hà Tĩnh quyết định chuyển mục đích sử dụng 24,42ha rừng trồng thuộc khoảnh 9- Tiểu khu 353 xã Kỳ Lợi, khoảnh 1 - Tiểu khu 359 phường Kỳ Thịnh, khoảnh 1,2 - Tiểu khu 358D Kỳ Trinh. Trong đó có 9,95 ha quy hoạch rừng phòng hộ; 9,31ha rừng sản xuất và 5,16ha ngoài quy hoạch 3 do cộng đồng thôn và hộ gia đình quản lý để thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II.

Nghị quyết 13 của tỉnh Hà Tĩnh cũng đồng ý chuyển đổi 10,34 ha rừng trồng tại các xã Cổ Đạm, Xuân Liên, Cương Gián để thực hiện công trình Tuyến đê biển huyện Nghi Xuân; chuyển đổi 1,7ha rừng trồng tại xã Cổ Đạm để thực hiện dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện Quân sự huyện Nghi Xuân.

Như VietnamFinance đã thông tin trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có tờ trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 24,42ha rừng sang thực hiện dự án nhà máy điện BOT Vũng Áng II làm cơ sở để các cơ quan liên quan triển khai các nội dung tiếp theo về thủ tục, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng đảm bảo đúng quy định. 

Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vũng Áng II do VAPCO làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư 2,2 tỷ USD, công suất 1.320 MW, đầu tư theo hình thức BOT tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. 

>>> Xem thêm: Hà Tĩnh đề xuất chuyển 24ha đất rừng làm dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II

Tin mới lên