Bất động sản

Hà Tĩnh dự kiến giải phóng mặt bằng hơn 900ha làm cao tốc đoạn Bãi Vọt – Vũng Áng

(VNF) - Hà Tĩnh đã tổng hợp kết quả rà soát sơ bộ với diện tích đất phải giải phóng mặt bằng để triển khai dự án cao tốc đoạn Bãi Vọt – Vũng Áng là khoảng 900 ha; 589 hộ dân phải di dời. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng ước tính 3.900 tỷ đồng.

Hà Tĩnh dự kiến giải phóng mặt bằng hơn 900ha làm cao tốc đoạn Bãi Vọt – Vũng Áng

Hà Tĩnh dự kiến di dời 589 hộ dân, GPMB hơn 900ha làm cao tốc đoạn Bãi Vọt – Vũng Áng (Ảnh: thi công cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt)

Theo đó, Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (Dự án) được Quốc hội quyết định thông qua chủ trương đầu tư ngày 11/1/2022 có chiều dài hơn 729 km với tổng mức đầu tư 146.990 tỷ đồng, được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập theo hình thức đầu tư công.

Dự án gồm các đoạn từ: Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đến huyện Cam Lộ (Quảng Trị), từ Quảng Ngãi đến Nha Trang (Khánh Hòa) và từ Cần Thơ đến Cà Mau.

Về tiến độ thực hiện: quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện Dự án từ năm 2021, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026.

Sơ đồ cao tốc Bắc Nam đoạn đi qua Bãi Vọt - Vũng Áng.

Hiện nay, các bộ, ngành từ Trung ương tới địa phương đã khẩn trương rà soát hướng tuyến, công trình trên tuyến và cung cấp thông tin cho các đơn vị về dự án để chủ động trong công tác GPMB cũng như triển khai các nội dung liên quan theo đúng kế hoạch.

Trong Dự án này, đoạn đi qua Hà Tĩnh có 3 dự án thành phần, gồm: đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi dài hơn 35km, đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng dài gần 54km và đoạn Vũng Áng - Bùng (tỉnh Quảng Bình) dài 56km (đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh dài gần 14km).

Thời gian qua, Hà Tĩnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ GTVT để rà soát hướng tuyến, cung cấp thông tin về dự án cho các địa phương để chủ động trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án.

Tới nay, Hà Tĩnh đã hoàn thành tổng hợp kết quả rà soát sơ bộ với diện tích đất phải GPMB khoảng 900ha; 589 hộ dân bị ảnh hưởng (phải di dời); di dời khoảng 700 ngôi mộ; dự kiến bố trí 21 khu tái định cư. Tổng kinh phí GPMB ước tính 3.900 tỷ đồng.

Tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiến hành rà soát, tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước hai vụ trở lên để thực hiện dự án; tổ chức thẩm định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đối với hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng cho các dự án thành phần trên địa bàn quản lý; rà soát, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đảm bảo đủ cơ sở, căn cứ thực hiện công tác GPMB...

Liên quan tới báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần của dự án, Hà Tĩnh cũng đã cơ bản thống nhất về hướng tuyến và các công trình chính trên tuyến; rà soát quy hoạch, bổ sung các mỏ vật liệu xây dựng phục vụ thi công khi công trình triển khai.

Sở GTVT đã hoàn thành xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai công tác GPMB phục vụ dự án và hiện đang chờ Chính phủ ban hành quy chế phối hợp và kế hoạch triển khai thực hiện dự án để hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Tin mới lên